ŚWIĘCI TURYSTYCZNI

AGNIESZKA Z MONTEPULCIANO (1268-1317)

Urodziła się w rodzinie szlacheckiej we włoskim Graciano Vecchio, leżącym w pobliżu Montepulciano. W dziewiątym roku życia wstąpiła do sióstr sakinek. Zgromadzenie to swą nazwę wzięło od kroju i rodzaju noszonych habitów (wł. sacco=worek). W roku 1306 założyła w Montepulciano nowy klasztor, który włączyła do dominikańskiej rodziny zakonnej. Klasztorem tym kierowała do końca życia.

Agnieszka miewała wizje i popadała w stany ekstatyczne. Znana też była z przepowiadania przyszłości. Zmarła 20 kwietnia. Kult świętej rozszerzał się bardzo szybko. W niej swój wzór do naśladowania widziała m.in. św. Katarzyna ze Sieny.

Do chwały błogosławionych zaliczył Agnieszkę papież Klemens VII w 1532 roku, a papież Benedykt XIII w roku 1726 zaliczył ją w poczet świętych.

Ikonografia przedstawia świętą najczęściej z lilią w prawej ręce, a w lewej z założonym przez siebie klasztorem. Bywa też przedstawiana w towarzystwie św. Katarzyny ze Sieny. i św. Róży z Limy (trzy wielkie dominikanki). Kilka takich wizerunków znajduje się w kościele dominikańskim pod wezwaniem Św. Trójcy w Krakowie. Liturgia wspomina Agnieszkę z Montepulciano 20 kwietnia.

Jej żywot napisał bł. Rejmund z Capui (+1399), przełożony generalny dominikanów, kierownik duchowy św. Katarzyny ze Sieny.
 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH