POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O PORTUGALII?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"PORTUGALIA

ALCOBACA - GALERIA ZDJĘĆ

ALCOBACA

Słynące ze swojego cysterskiego klasztoru miasto położone jest w dystrykcie Leiria, w regionie Centrum, w podregionie Oeste. Zlokalizowane jest w dolinie utworzonej przez dwie rzeki: Rio Alcoa i Rio Baca, od nich wywodzi się nazwa Alcobaca. Miasto liczy około 16 tysięcy mieszkańców. Jest ważnym centrum turystycznym Portugalii ze względu na mieszczący się tu klasztor, a także lokalnym ośrodkiem przemysłu włókienniczego i produkcji wyrobów ceramicznych. Obszar municipium liczy 413 km2i jest zamieszkiwany przez 56 tysięcy osób. Święto miasta przypada 20 sierpnia i upamiętnia ono św. Bernarda. Orientacyjne odległości: Lizbona 109 km, Santarem 59 km.

W starożytności istniała w tym miejscu osada Helcombatie. Po upadku Imperium Rzymskiego dominowali na tych terenach Wizygoci, którzy zostali stąd wyparci przez Arabów w VIII wieku. Ta część Portugalii została odbita przez chrześcijan pod koniec pierwszej połowy XII wieku i z tym okresem związana jest historia klasztoru.

MOSTEIRO de SANTA MARIA de ALCOBACA

ZARYS HISTORII
Klasztor Cystersów (przybyli oni do Portugalii w 1138 roku) ufundował w 1153 roku Afonso I Henriques dla upamiętnienia swojego zwycięstwa nad Arabami pod Santarem, które miało miejsce w 1147 roku. Był także symbolicznym prezentem portugalskiego władcy dla opata Bernarda z Clairvaux (1090-1153). Prace nad budową ruszyły w roku 1178, a główne zabudowania opactwa i kościół zostały ukończone w 1252 roku. Mnisi wprowadzili się do budującego się klasztoru w 1223 roku. Klasztor otrzymując szerokie uprawnienia z rąk królewskich już pod koniec XIII wieku zyskał wielkie wpływy, stając się najpotężniejszym w Portugalii. Jurysdykcja sprawowana przez zakonników nad 12 miastami i 3 portami morskimi przynosiła zakonowi ogromne zyski, jak również prestiż polityczny. Opactwo stało się ośrodkiem nauki, kultury, polityki a nawet nowoczesnej agronomii. Już w 1269 roku uruchomiono szkołę przyklasztorną, zaś tutejsza biblioteka rękopisów była jedną z największych w Portugalii. Jednak opływający w bogactwa braciszkowie z upływem stuleci zaczęli prowadzić ekstrawagancki i wystawny tryb życia. Upadek i zepsucie moralne nie licowały z regułą cysterską. Klasztor tonął coraz głębiej w oparach wina i rozpusty. W 1810 roku operujące tu wojska francuskie zdewastowały kompleks i wywiozły m.in. bibliotekę. Kolejne zniszczenia i grabież miały miejsce w czasie wojny domowej w 1834 roku - wtedy też usunięto stąd zakonników. Pamiętać trzeba, że w najlepszym okresie istnienia opactwa liczba zakonników oscylowała wokół 1000!

IGREJA da SANTA MARIA da VICTORIA(Kościół Matki Bożej Zwycięskiej)
Bryła świątyni wzorowana została na rozwiązaniach słynnego opactwa cystersów w Clairvaux we Francji. Jest największą średniowieczną budowlą sakralną na terenie Portugalii (106 m długości i 20 m wysokości, licząc od wewnątrz) i był pierwszą gotycką budowlą w tym kraju. Kościół został wybudowany na planie krzyża łacińskiego z wpływami elementów mauretańskich i uzupełniony sztuką baroku. Interesujące jest gotyckie wnętrze z morską dekoracją, jakże charakterystyczną dla architektury portugalskiej. Uwagę przyciągają grobowce słynnej i nieszczęśliwej pary kochanków: Ines de Castro (1325-1355) i króla Pedro I (1320-1367) z XVI wieku, a także grobowce: królowej Urakki (1186-1220) i królowej Beatrice (1242-1303) oraz królów: Afonsa II (1185-1223) i Afonsa III (1210-1279). Niezbyt interesująca fasada kościoła pochodzi z 1725 roku, składa się z dwóch skrzydeł ze stojącym w środku kościołem. Trzęsienie ziemi z 1755 roku nie poczyniło większych zniszczeń w obrębie kompleksu.

KUCHNIA OPACTWA
Przyciąga największe zainteresowanie wśród zwiedzających. Można tu zobaczyć przynależne do niej piwnice, olbrzymi komin i strumień rzeczki Rio Alcoa, który przez nią przepływa. W tym miejscu najłatwiej wyobrazić jest sobie co, w jakiej ilości i jakiej jakości spożywali zakonnicy.

CLAUSTRO do SILENCIO(Krużganki Ciszy)
Zostały wybudowane w latach 1261-1325 za panowania "króla-poety" Dinisa I, który zapoczątkował w opactwie tradycje literackie i artystyczne. Twórcami zaś byli: architekt Domingo Domingues i mistrz Diogo.

SALA dos REIS(Sala Królów)
Nazwa pochodzi od zgromadzonych tu posągów wszystkich królów panujących w Portugalii aż do rządów Józefa I. Niebieskie XVIII-wieczne azulejos przedstawiają oblężenie Santarem, ślubowanie króla Afonso I Henriquesa i założenie klasztoru, czyli skrót założycielskiej historii opactwa. Obecnie część kompleksu zajmuje dom opieki społecznej. Zespół klasztorny został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO w 1989 roku.

POLECAM STRONY
www.cm-alcobaca.pt
 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH