POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O NIEMCZECH?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"NIEMCY
ALTÖTTING - GALERIA ZDJĘĆ

ALTÖTTING

Miasto powiatowe w Górnej Bawarii. Główne sanktuarium maryjne i ośrodek pielgrzymkowy Niemiec leżący w diecezji Passau. Liczy około 13 tys. mieszkańców. Położone jest w odległości 90 km od Monachium, stolicy Bawarii.

ZARYS HISTORII

Pierwsze ślady osadnictwa człowieka na tych terenach pochodzą z późnej epoki brązu - znaleziono pozostałości po Kulturze pól popielnicowych. Pierwsza pisemna wzmianka o mieście, jako o »villa publica« pochodzi z roku 748, pod nazwą Autingas, gdy to miasto było pod władzą książęcej dynastii bawarskiej Agilofingów. Ród ten sprawował rządy w Bawarii i w północnej Italii w latach 550-788. Po odebraniu władzy Tassilo III, ostatniemu z rodu Agilofingów przez Karola Wielkiego w roku 788, Księstwo Ötting obejmuje dynastia Karolingów. Najświetniejszy okres przeżywa Altötting za czasów króla wschodniofrankijskiego Karlomana z dynastii Karolingów, który to w roku 865 całkowicie przeniósł swoją siedzibę z Ratyzbony do Ötting i stąd rządził, jako król, Bawarią i Italią, aż do swojej śmierci w 880 roku. W roku 876/877 pan miasta - król Karloman założył przy nim klasztor. Altötting było wówczas drugą siedzibą książąt bawarskich po Ratyzbonie. To właśnie Karloman wybudował pierwsze, bogato zdobione prezbiterium oraz bazylikę, której ofiarował relikwie apostoła Filipa. Panowanie dynastii Karolingów w Altötting z czasem wygasło: syn Karlomana, cesarz Arnulf z Kartynii, zmarł tutaj 8 grudnia 899 roku, a jego syn Ludwig Dziecię został ochrzczony w oktogonowej kaplicy. Byli to ostatni potomkowie wielkiej dynastii Karolingów. Ludwig Dziecię zmarł w 911 roku. W 907 roku Węgrzy zaatakowali i spustoszyli miejscowość. Tylko oktogon kaplicy ocalał. Dopiero trzy stulecia później, w roku 1228 Ludwik I Bawarski z Kelheimer, z dynastii Wittelsbachów, książę Bawarii i Palatynatu odbudował ponownie prezbiterium kościoła. Przy byłej bazylice Karlomana postanawia wybudować jako kolegiatę, nową bazylikę w stylu romańskim. Następnie miasto było w rękach Wittelsbachów. W 1681 roku spotkali się w Altötting cesarz rzymsko-niemiecki Leopold I Habsburg oraz bawarski książę Max Emanuel, by omówić sprawy polityczne, w tym zawrzeć tzw. „Sojusz z Altötting". Dzięki m.in. temu porozumieniu udało się obydwóm władcom odeprzeć pod Wiedniem dwa lata później nacierających Turków. Pierwsze odwiedziny papieskie nastąpiły w Altötting w roku 1782. Pius VI celebrował mszę w Kaplicy Łask, zwiedził skarbiec i przeprowadził szereg rozmów z wysoko postawionymi reprezentantami kleru i szlachty bawarskiej. Przybył do Bawarii na zaproszenie księcia elektora Karola Teodora. Prawa miejskie Altötting otrzymało w 1898 roku. Władzom miasta wybudowano w 1908 roku ratusz przy głównym placu, przy Kapellenplatz. 18 listopada 1980 roku Altötting nawiedził Papież Jan Paweł II. Przebywając w sanktuarium, zawierzył Niemcy Matce Bożej Łaskawej. W roku 1989 obchodzono uroczyście 500 lat pielgrzymowania do Matki Bożej z Altötting. W sierpniu 1996 roku między Częstochową a Altötting podpisano porozumienie o współpracy miast będących ośrodkami kultu maryjnego, do którego przystąpiły również Loreto, Lourdes i Fatima. Ostatnim wielkim wydarzeniem w historii miasta to wizyta Papieża Benedykta XVI w dniu 11 września 2006 roku. W tej miejscowości urodził się infułat Georg Ratzinger (1924), brat papieża Benedykta XVI.

KULT MARYJNY

Początki kultu maryjnego w Altötting związane są z postacią św. Ruperta z Salzburga (zm. ok. 720 r.), zwanego Apostołem Bawarii. Tutaj, według tradycji, Święty miał nawrócić jednego z książąt bawarskich, Ottona, oraz wielu jego poddanych, przyczyniając się tym samym znacznie do chrystianizacji tych ziem. Na początku VIII wieku św. Rupert wzniósł na miejscu dawnej świątyni pogańskiej kaplicę poświęconą Matce Bożej i umieścił w niej cudowną figurę Maryi (ta pierwotna figura zaginęła, obecna bowiem pochodzi z końca XIV wieku). W 1489 roku w Altötting miały zgodnie z tradycją miejsce dwa cudowne wydarzenia. Dwaj miejscowi chłopcy stracili życie – jeden z nich pod kołami wozu pełnego zboża, a drugi utopił się w rzece. Po żarliwej modlitwie zrozpaczonych matek przed figurą Matki Bożej chłopcy zostali przywróceni do życia. Wieść o tych wydarzeniach sprawiła, że do Altötting zaczęli przybywać pielgrzymi. W 1623 roku książę bawarski Maksymilian I ogłosił Czarną Madonnę patronką Bawarii. Miasteczko Altötting przechodziło różne koleje losu, m.in. po dwukrotnym najeździe Węgrów w IX i X wieku przez blisko 200 lat leżało w ruinie, nigdy jednak nie ucierpiała jego cudowna kaplica i figura Matki Bożej, zwanej Czarną Madonną lub Naszą Kochaną Panią. Sanktuarium nie ucierpiało ani podczas wojen napoleońskich, ani podczas pierwszej i drugiej wojny światowej. Na przestrzeni wieków okolice Altötting wolne były od klęsk nieurodzaju, głodu i zaraz pustoszących te tereny.

KAPLICA ŁASK(GRANDEKAPELLE)

Ośrodkiem życia religijnego w Altötting, niezmiennie od wieków, pozostaje cudowna kaplica, zwana Kaplicą Łask, ze słynną figurą Matki Bożej (Łaskawej). Rzeźba ma 65 cm wysokości i została wykonana w drewnie lipowym. Przedstawia Maryję trzymającą na prawej ręce Jezusa, a w lewej – berło. Duża dłoń Jezusa symbolizuje ogrom rozdawanych łask. Kaplica, w której znajduje się obraz Czarnej Madonny z Altötting została zbudowana w VIII wieku, natomiast obraz Matki Bożej z Altötting pochodzi z roku 1330. Bardzo liczne wota umieszczone w kaplicy świadczą o doznawanych tu łaskach i cudach. W kaplicy znajdują się też urny z sercami 23 władców Bawarii i biskupów. Tu spoczywa m.in. Ludwik II Bawarski. Wielu papieży złączonych było w szczególny sposób z bawarskim świętym miejscem. Nawet, jeśli osobiście nie mogli odwiedzić Altötting, przekazywali liczne, cenne podarki świątyni maryjnej. Papież Pius IX ofiarował w 1854 roku zdobioną kamieniami szlachetnymi ośmioboczną lampę do Kaplicy Łaski, a także zdobiony kielich w 1868 roku. Jego złoty zegarek kieszonkowy jest prezentem ofiarowanym woźnicy Antonowi Horn po udanej ucieczce przed włoskimi rewolucjonistami. Klejnot ten dotarł okrężnymi drogami do świątyni. Czarnej Madonnie Pius XII ofiarował swój kielich mszalny z miniaturowymi aplikacjami z kości słoniowej. Ołtarz Kaplicy Łask został wykonany w 1670 roku. Przez setki lat umieszczono w kaplicy ponad 2000 wotyw. Kaplica Łask znajduje się przy Kapellplatz.

RATUSZ(RATHAUS)

Został wybudowany w roku 1908.

FONTANNA MARIENBRUNNEN

Fontanna barokowa, znajduje się w centrum Kapellplatz.

KAPELLPLATZ

Nie jest typowym rynkiem miejskim. Układ placu zaprojektował Enrico Zuccalli.

HOTEL ZUR POST

W sercu miasta, przy Kapellplatz stoi Hotel Zur Post, budynek, gdzie zamieszkiwali królowie, arcyksiążęta, kardynałowie, biskupi odwiedzający Altötting. Obiekt został zbudowany w XIII wieku. Wielokrotnie z czasem przebudowywany.

POMNIK TILLYEGO

Na Kapellplatz znajdyje się także pomnik konny feldmarszałka Tilly-Denkmala (1559-1632), znanego dowódcy z czasu wojny trzydziestoletniej.

KOLEGIATA ŚW. FILIPA I ŚW. JAKUBA(STIFTSPFARRKIRCHE)

W średniowieczu spełniała funkcję kaplicy chrzcielnej. Między rokiem 1499 a 1511 powstała w miejscu romańskiej, dzisiejsza gotycka kolegiata. Kościół ma następujące wymiary: długość 52 m, szerokość 18 m, wysokość 13 m zaś wysokość wież 48 m.

KOŚCIÓŁ ŚW. MAGDALENY

Został wzniesiony w latach 1697-1700. Obok świątyni położony jest budynek kongregacji.

BAZYLIKA ŚW. ANNY

Neobarokowa Bazylika św. Anny w Altötting powstała w latach 1910-1912. Może ona pomieścić 8 tys. osób. Znajdują się tu jedne z największych organów w Niemczech, tzw. Organy Maryjne. Świątynia ma długość 83 m, szerokość 27 m i wysokość 24 m. Od 1913 roku jest bazyliką mniejszą. Papież Pius X podniósł świątynię pielgrzymkową św. Anny do rangi bazyliki mniejszej i jest on uwieczniony na obrazie ołtarza głównego. On też przekazał w 1907 roku kielich zwany cyborium. Można go oglądać w skarbcu bazyliki

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR ŚW. KONRADA

Z sanktuarium związana jest postać skromnego mnicha bawarskiego, św. Konrada z Parzham (Johann Birndorfer, 1818-94), kapucyna, który przez 41 lat służył do Mszy św. przy ołtarzu Królowej Bawarii. Został wyniesiony na ołtarze przez Piusa XI w 1934 roku, a jego relikwie umieszczono w klasztorze św. Konrada, który odwiedził także Jan Paweł II. Kościół pochodzi z roku 1654.
 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH