POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O ANDORZE?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"ZARYS HISTORII ANDORY   ATRAKCJE TURYSTYCZNE ANDORY

ANDORA
KSIĘSTWO ANDORY

PRINCIPAT d'ANDORRA
PRINCIPADO de ANDORRA
PRINCIPAUTE d'ANDORRE

INFORMACJE PODSTAWOWE
Państwo położone pomiędzy Hiszpanią i Francją we wschodnich Pirenejach w Europie południowo-zachodniej bez dostępu do morza.
Powierzchnia kraju: 468 km2.
Długość granic: 120 km - mają one charakter tymczasowy, gdyż ze względu na góry trudno je wyznaczyć dokładnie.
- 56,6 km - długość granicy z Francją,
- 63,7 km - długość granicy z Hiszpanią,
Najniżej położony punkt: Riu Valira 838 m n.p.m.
Najwyżej położony punkt: Coma Pedrosa 2 946 m n.p.m.
Liczba mieszkańców: 71 201 osób (2006).
Stolica: Andorra la Vella.
Większe miasta: Les Escaldes, Sant Julia, Encamp.
Język urzędowy: kataloński i francuski, w użyciu są również: hiszpański i portugalski.
Waluta: euro. Andora weszła do strefy euro, jednak nie wystąpiła o prawo bicia tej monety.
Skład narodowościowy: Hiszpanie (37,4%), Andorczycy (35,7%), Portugalczycy (13,0%), Francuzi (6,6%), Brytyjczycy (2,0%) i inni.
Religia: katolicyzm (94% mieszkańców).
Święto narodowe: 8 wrzesień

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Księstwo Andory składa się z 7 parafii (dolin) - Andorra la Vella, Canillo, Encamp, Escaldes-Engordany, La Massana, Ordino, Sant Julia de Loria.

USTRÓJ POLITYCZNY
Andora jest republiką konstytucyjną pod formalnym zwierzchnictwem prezydenta Francji
i biskupa hiszpańskiego miasta La Seu d'Urgel jako współksiążąt. Pełnią oni funkcje reprezentacyjne. Posiadają także prawo veta w stosunkach międzynarodowych. Decyzje o znaczeniu zasadniczym muszą być podejmowane jednogłośnie. Siedzibami współrządców są: Perpignan (Francji) i La Seu d'Urgell (Hiszpanii).
Najwyższym organem samorządu lokalnego jest Rada Generalna (jednoizbowy parlament), którą stanowi 24 wybieranych członków. Powołuje ona rząd z premierem na czele.
4 maja 1993 roku weszła w życie konstytucja.
Na arenie międzynarodowej Andorę reprezentuje Francja, ona też odpowiada za sprawy obronne tego państwa.
W Andorze nie istnieje regularna armia. Bezpieczeństwa wewnętrznego strzeże policja.

PARTIE POLITYCZNE
W Andorze funkcjonują m.in.: Demokratyczna Partia Andory, Unia Liberalna i Nowa Demokracja.

GOSPODARKA
Podstawę ekonomii Andory stanowi turystyka, handel i rolnictwo. Turystyka przynosi 80% dochodu budżetu kraju. W Andorze nie istnieją przepisy prawa podatkowego i celnego, co stwarza znakomite warunki do rozwoju handlu międzynarodowego.
Eksport - najważniejszymi partnerami Andory są: Hiszpania (58%), Francja (34%) - dane za rok 2000.
Import - najważniejszymi partnerami Andory są: Hiszpania (48%), Francja (35%) - dane za rok 2000.
Rolnictwo - główne uprawy stanowią: zboża, ziemniaki, tytoń i warzywa. Do celów rolniczych wykorzystuje się ok. 4% powierzchni kraju, grunty orne zajmują 2% terytorium. Głównym przedmiotem eksportu są artykuły rolne: bydło, skóry owcze oraz ceramika, drewno oraz energia elektryczna.
Przemysł wydobywczy (słabo rozwinięty) koncentruje się wokół złóż żelaza, łupków, ołowiu, alundu, granitu, marmuru, srebra i kamieni szlachetnych.
Komunikacja - jedyna główna droga prowadzi z Foix (we Francji) do La Seu d'Urgell
(w Hiszpanii). Łączna długość dróg 269 km. Państwo nie posiada komunikacji kolejowej ani lotnisk.

WARUNKI GEOGRAFICZNE
Andora położona jest na południowych stokach Pirenejów w dolinie głównej rzeki tego kraju Valirii oraz w kilku mniejszych sąsiednich dolinach.
Największe jeziora: Juclar (29 ha), Tristaina, Pessan, Illa, Gargantilar.
Ukształtowanie powierzchni: zróżnicowane, jednak większą część powierzchni zajmują góry z lasami i pastwiskami.
Orientacyjne odległości stolicy do: La Seu d'Urgell 10 km, Barcelony 226 km, Madrytu 623 km, Warszawy 1 816km.

KLIMAT
Umiarkowany, charakteryzują go łagodne i śnieżne zimy oraz chłodne i wilgotne lata.

FLORA i FAUNA
Niższe partie gór pokrywają lasy z sosną pospolitą i świerkiem jako podstawą drzewostanu. Niżej rosną krzewy i rośliny: lilia złotogłów, ostróżka wyniosła, szafran, szachownica kostkowata (chroniona).
Zwierzęta reprezentują: kozica, niedźwiedź brunatny, sęp płowy, orzeł cesarski, pardwa górska, śnieżka, piżmak alpejski i salamandra.

KULTURA I SZTUKA
Wpisana jest w nurt sztuki i kultury katalońskiej, francuskiej i hiszpańskiej. Podobnie jak
i one, ulegała różnym prądom i modom obowiązującym w Europie. Ludowa sztuka, muzyka i literatura oparła się wszelkim nowościom z uwagi na położenie Andory, ograniczające wpływy z zewnątrz.

OBIEKTY Z ANDORY NA LIŚCIE ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO UNESCO
Dolina Madriu-Perafita-Clarol (N V/ 2004, 2006)
Dolina Madriu-Perafita-Clarol obrazuje sposób korzystania z bogactw naturalnych obszaru wysokich Pirenejów na przestrzeni tysiącleci. Jej spektakularne krajobrazy lodowcowe z urwistymi klifami, wysokimi otwartymi pastwiskami i stromymi, porosłymi lasami dolinami zajmują powierzchnię 4 247 ha, co stanowi 9 % całkowitej powierzchni Andory. Na terenie Doliny Madriu-Perafita-Clarol można prześledzić zachodzące zmiany klimatyczne, gospodarcze i systemów społecznych, a także utrzymywanie się pastoralizmu i surowej górskiej kultury. Obszar obejmuje liczne budowle, głównie letnie osady, pola tarasowe, kamienne drogi i pozostałości po wytopie żelaza.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Andora jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy, Międzynarodowego Trybunału Karnego, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

CIEKAWOSTKI
* Andora jako twór zamierzchłych czasów przetrwała zawirowania dziejowe m.in. dzięki: położeniu geograficznemu, suwerenności sprzyjała sprawowana nad nią dwuwładza francusko-hiszpańska - zapewniająca równowagę sił w tym rejonie, umiarkowana polityka
i neutralność oraz to, że nie była ze względów ekonomicznych łakomym kąskiem dla ewentualnych najeźdźców.
* Przełęcz Envalira dzieląca Andorę od Francji leży na wysokości 2 407 m n.p.m.
* Pierwsze drogi łączące doliny Andory ze światem zewnętrznym dla pojazdów wybudowano dopiero w 1913 roku (ku Hiszpanii) i w 1931 roku (ku Francji).
* Fundamentem dzisiejszej ekonomii Andory była od dawien dawna uprawiana przez mieszkańców kontrabanda, która szczególnie nasiliła się w okresie wojny domowej
w Hiszpanii oraz w czasie II wojny światowej.

POLECAM STRONY
www.andorra.ad

BIBLIOGRAFIA
Przy opracowywaniu tematu wykorzystałem informacje m.in. z następujących źródeł:
Approach to the history of Andorra, Armengol, 1984
CIA - The World Factbook
Laptos J., Historia małych krajów Europy, Ossolineum 2002
La Guia del Visitant D'Andorra, Andorra 2000.
Popularna Encyklopedia Powszechna pod redakcją Ludwika Czopeka, Kraków 1995.
 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH