POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O AUSTRII?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"HISTORIA AUSTRII W ZARYSIE
WIEDEŃ   WIEDEŃ - GALERIA ZDJĘĆ
MARIAZELL   MARIAZELL - GALERIA ZDJĘĆ

AUSTRIA
REPUBLIKA AUSTRII

ÖSTERREICH
REPUBLIK ÖSTERREICH

INFORMACJE PODSTAWOWE
Położenie: państwo położone w Europie Środkowej, w Alpach, bez dostępu do morza. Powierzchnia całkowita: 83 871 km2, w tym:
- ląd: 82 780 km2
- wody: 1 091 km2
Stolica: Wiedeń
Główne miasta: Gratz, Lintz, Salzburg, Innsbruck
Ludność: 8 210 291 (2009), 67% społeczeństwa zamieszkuje w miastach
Język urzędowy: niemiecki, w niektórych rejonach słoweński, chorwacki i węgierski
Długość całkowita granic lądowych: 2 832 km, w tym z: Czechami: 632 km, Liechtensteinem: 35 km, Niemcami: 784 km, Słowacją: 91 km, Słowenią: 330 km, Szwajcarią: 164 km, Węgrami: 366 km, Włochami: 430 km
Religie: katolicyzm (68,5%), protestantyzm (4,7%), islam (4,7%), bezwyznaniowcy (17,1%) i inne (2005).
Waluta: euro
Głowa państwa: Heinz Fischer (od 8 lipca 2004)
Szef rządu: kanclerz Werner Faymann (od 2 grudnia 2008)
Święto Niepodległości: 27 lipca (27 lipiec 1955)
Najwyżej położony punkt: Grossglockner: 3 797 m n.p.m.
Najniżej położony punkt: Jezioro Nezyderskie: 116 m n.p.m.

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
W skład Austrii wchodzi dziewięć krajów związkowych (Land). Kraje związkowe dzielą się na 85 powiatów (Kreis) i 15 miast (Stadt) i na 2 368 gmin (Gemeinde). Stolica Austrii - Wiedeń stanowi od roku 1986 oddzielny kraj związkowy. Władze kraju związkowego posiadają szerokie uprawnienia wewnętrzne z zakresu prawa i ordynacji podatkowej oraz edukacji i spraw obywatelstwa. Kraje związkowe i i ch stolice:
1. Burgenland - Eisenstadt
2. Karyntia - Klagenfurt
3. Dolna Austria - Sankt Pölten
4. Górna Austria - Linz
5. Salzburg - Salzburg
6. Styria - Graz
7. Tyrol - Innsbruck
8. Vorarlberg - Bregenz
9. Wiedeń (Do 1986 stolicą Dolnej Austrii był Wiedeń)

USTRÓJ POLITYCZNY
Austria jest republiką związkową. Ustrój państwa reguluje konstytucja z 1 października 1920 roku, w brzmieniu z roku 1929, której przywrócono moc obowiązującą w roku 1945. Każdy z 9 krajów związkowych ma własną konstytucję, sejm krajowy i rząd. Głową państwa jest prezydent związkowy wybierany na sześcioletnią kadencję w głosowaniu powszechnym. Prezydent ma szerokie uprawnienia w zakresie władzy wykonawczej. Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany przez prezydenta, na czele rządu stoi kanclerz związkowy. Najwyższym organem ustawodawczym jest 2-izbowy parlament o 4-letniej kadencji. Parlament składa się z Rady Narodowej (izba niższa - 183 posłów wybieranych przez społeczeństwo) oraz z Rady Związku (izba wyższa - 50 członków, mianowanych przez sejmy krajowe). Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom od 19 roku życia.

PARTIE POLITYCZNE
Socjaldemokratyczna Partia Austrii, Austriacka Partia Ludowa, Austriacka Partia Wolności, Zjednoczenie Zielonych Austrii.

CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH
Azjatycki Bank Rozwoju, Europejska Agencja Kosmiczna, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Trybunał Karny, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Rada Europy, Światowa Organizacja Handlu, Unia Europejska

GOSOPODARKA
Struktura zatrudnienia:
- rolnictwo 5,5%
- przemysł 27,5%
- usługi 67%
Produkty eksportowe: surówka żelaza, stal, maszyny i urządzenia, środki transportu, drewno, papier, energia elektryczna
Eksport (główni partnerzy): Niemcy 29,4%, Włochy 8,6%, USA 4,3%
Import (główni partnerzy): Niemcy 44,4%, Włochy 7,1%, Szwajcaria 5,2%
Lotniska: 55
Linie kolejowe: 6 399 km
Drogi: 107 262 km, w tym 1 677 km to drogi ekspresowe

WARUNKI NATURALNE
Kraj w większości górzysty. Około 60% powierzchni zajmują Alpy Wschodnie z najwyższym pasmem Wysokie Taury, gdzie znajduje się najwyższy szczyt kraju Grossglockner (3 797 m n.p.m.). U jego podnóża rozciąga się największy austriacki lodowiec - Pasterze, o długości ponad 10 km. Od północy i północnego wschodu z Alpami sąsiaduje przedgórze alpejskie, które obniża się ku dolinie Dunaju na północy i Kotlinie Wiedeńskiej na wschodzie. W części północnej teren staje się bardziej pagórkowaty - schodzą się tu południowe stoki Masywu Czeskiego. Z zachodu na wschód Austrię przecina Dunaj (przez kraj płynie na odcinku 357 km). Pozostałe główne rzeki to Drawa i Aniza (obie są prawymi dopływami Dunaju). Największe austriackie jeziora: Nezyderskie (315 km2) - leży na wschodzie, na granicy z Węgrami, Jezioro Bodeńskie (541 km2) zaś na zachodzie (na granicy ze Szwajcarią i Niemcami).

KLIMAT
Umiarkowany ciepły, w Alpach górski. W górach na południu i zachodzie charakterystyczne są wysokie opady przez cały rok i częste letnie burze. Na północnym wschodzie klimat jest bardziej suchy, kontynentalny: lata są ciepłe, a zimy mroźne. W wyższych partiach gór panuje klimat wysokogórski, z zalegającym przez cały rok śniegiem.

FAUNA I FLORA
W Alpach występują piętra klimatyczne. W niższych partiach gór rosną lasy bukowe i bukowo-jodłowe, wyżej zaś lasy świerkowe. Nad piętrem lasów rozciąga się piętro kosodrzewiny. Nad nim ciągną się hale, na których rosną rzadkie gatunki roślin, m.in. szarotka alpejska. Świat zwierzęcy reprezentują m.in.: niedźwiedzie, wilki, dziki, koziorożce alpejskie i kozice oraz orły, sokoły i sowy.

KULTURA I SZTUKA
Włączona jest do niemieckiego obszaru kulturowego. Światową sławę zyskali m.in. kompozytorzy: Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Frantz Schubert (1797-1828), Johann Strauss - ojciec (1804-1849) i Johann Strauss - syn (1825-1899). Ci ostatni muzycy rozsławili Austrię i jej stolicę, Wiedeń, słynnymi walcami. Najwybitniejszymi malarzami byli: Gustaw Klimt (1862-1918), Egon Schiele (1890-1918) i Oskar Kokoschka (1886-1980). Znani austriaccy literaci to: Rainer Maria Rilke (1875-1926), Franz Kafka (1883-1924), Joseph Roth (1894-1931), Stefan Zweig (1881-1942) i Elfriede Jelinek (Nobel 2004).

OBIEKTY WPISANE NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO UNESCO
* Zabytkowe centrum Salzburga (K II, IV, VI / 1996)
* Pałac i ogrody Schönbrunn (K I, IV / 1996)
* Krajobraz kulturalny Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut (K III, IV / 1997)
* Linia kolejowa na Semmering (K II, IV / 1998)
* Historyczne centrum Grazu (K II, IV / 1999)
* Krajobraz kulturalny Wachau (K II, IV / 2000)
* Zabytkowe centrum Wiednia (K II, IV, VI / 2001)
* Krajobraz kulturalny Fertö/Jeziora Nezyderskiego (K V / 2001)

CIEKAWOSTKI
* W Austrii jest uznanych 6 mniejszości narodowych: Chorwaci, Romowie, Słowacy, Słoweńcy, Czesi oraz Węgrzy.
* 19 przedstawicieli tego kraju otrzymało Nagrodę Nobla.
* Istnieje tu 6 parków narodowych, które zajmują 3% powierzchni kraju oraz 69 parków ochrony przyrody. Parki narodowe:
- Park Narodowy Jezioro Nezyderskie-Seewinkel (Burgenland)
- Park Narodowy Wysokie Taury (Karyntia, Salzburg)
- Park Narodowy Łęgi Naddunajskie (Dolna Austria)
- Park Narodowy Dolina Dyi (Dolna Austria)
- Park Narodowy Alpy Wapienne (Górna Austria)
- Park Narodowy Gesäuse (Styria)
* Na terenie kraju wytyczono 50 tysięcy tras wędrówek pieszych, 11 tysięcy tras rowerowych, a dla narciarzy utworzono 22 tysiące tras zjazdowych.
* Pochodzenie nazwy Austria - niem. Österreich ze starowysokoniemieckiego ôstarrîhhi, znaczące "imperium na wschodzie". W IX wieku terytorium było wschodnią częścią imperium Franków, a także wschodnimi rubieżami osadnictwa niemieckiego na terenach Słowian. Za czasów Karola Wielkiego i w czasie wczesnego średniowiecza tereny te nazywano Marchia Orientalis (Marchia Wschodnia), co w lokalnym języku przyjęto jako właśnie ôstarrîhhi. To słowo po raz pierwszy pojawia się na dokumencie z 996 roku.

WYBRANE PRZEWODNIKI
A. Niewiadowski, Austria po polsku, Świat Książki, 2009
Praca zbiorowa, Austria. Przewodnik ilustrowany, Langenscheidt, 2009
Praca zbiorowa, Austria. Przewodniki Wiedzy i Życia, Wiedza i Życie, 2003
Praca zbiorowa, Wiedeń. Przewodniki Wiedzy i Życia, Wiedza i Życie, 2009
M.i Ch. Rice, Austria, PWN, 2008
P. Wroński, Austria. Praktyczny przewodnik, Paskal, 2008

POLECAM STRONY
www.tourmycountry.com - strona w języku angielskim o historii, kulturze, kuchni i atrakcjach turystycznych Austrii
www.austria.mu - strona w języku angielskim o austriackich muzeach
www.austria.info - strona w języku polskim, oficjalny przewodnik po Austrii
www.austro-wegry.info - serwis historyczny na temat Austro-Węgier
www.antiquesatoz.com - strona w języku angielskim, m.in. biografie Habsburgów
www.wielkisobieski.pl - strona o Janie III Sobieskim
www.aeiou.at - strona w języku niemieckim i angielskim austriackiego Ministerstwa Oświaty, Nauki i Kultury o Republice Austrii

BIBLIOGRAFIA
CIA - The World Factbook
Abrahamowicz Z., Kara Mustafa pod Wiedniem, Kraków 1973
Bielecki R., Austerlitz 1805, Warszawa 1993
Broniewski T., Historia architektury dla wszystkich, Wrocław 1990
Czapliński W., A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec, wyd.2, Wrocław 1990
Dobrzycki W., Epoka Kongresu Wiedeńskiego i Świętego Przymierza. 1815-1870/71, Warszawa 2007
Góralski Z., Maria Teresa, Wrocław 1985
Grodziski S., Franciszek Józef I, Wrocław 1983
Łepkowski T., Historia Meksyku, Wrocław 1986
Marchi C., Wielkie katedry. Wielcy grzesznicy, Warszawa 1996
Płocha J., Król Jan Sobieski i jego epoka, Warszawa 1986
Podhorodecki L., Wiedeń, Warszawa 1983
Sanktuarium Matki Bożej w Mariazell, KH, 2006
Schloss Schönbrunn, 1993
Seneńko M., Wiedeń, Warszawa 1975
ks. Smoliński J., Venimus, vidimus et Deus vicit, Katowice 1983
Tuchman B.W., Sierpniowe salwy, Warszawa 1988
Wereszycki H., Historia Austrii, wyd.2, Wrocław 1986
Wheatcroft A., Habsburgowie, Kraków 2000
Wierzbowski T., Diariusz wyprawy wiedeńskiej w 1683 r., Warszawa 1983
Witusik A.A., T.Adamek, Sobieski pod Wiedniem, Lublin 1983
 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH