POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O FRANCJI?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"FRANCJA

NIEWOLA AWINIOŃSKA PAPIEŻY

AWINION - GALERIA ZDJĘĆ

AWINION

AVIGNON

Miasto na południu Francji w regionie Prowansja-Alpy-Wybrzeże Lazurowe, w departamencie Vaucluse, na lewym brzegu Rodanu, przy ujściu do niego rzeki Durance. Ośrodek administracyjny departamentu Vaucluse. Ważne centrum handlowe i przemysłowe; przemysł: spożywczy, chemiczny, maszynowy, włókienniczy. Port rzeczny. W pobliżu w miejscowości Marcoule znajduje się jeden z ważnych francuskich ośrodków jądrowych. Zespół miejski, składający się z 12 miejscowości, zamieszkuje około 155 tys. osób. Miasto jest dużym centrum kulturalnym i turystycznym. Corocznie od 1947 roku w Awinionie odbywa się znany festiwal teatralny (Festival d'Avignon). W roku 2000 Awinion został Europejską Stolicą Kultury. Kompleks Pałacu Papieskiego wraz z fortyfikacjami miejskimi o znacznej wartości historycznej został w 1995 roku wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Orientacyjne odległości: Paryż - 580 km, Lyon - 230 km, Marsylia - 80 km.

ZARYS HISTORII
W czasach starożytnych była tu osada założona przez celtyckie plemię Cavares lub Cavari, po podboju rzymskim została nazwana Avenio. Od IV wieku siedziba biskupstwa. We wczesnym średniowieczu (IV-VII w.), w okresie wędrówek ludów miasto podlegało różnym władcom, uznając kolejno zwierzchność polityczną państwa Gotów, Ostrogotów i Franków. W 736 r. zdobyte zostało przez Saracenów. Od IX wieku jako część Burgundii należało do hrabiów Tuluzy i Prowansji. W 1033 roku Awinion znalazł się w granicach Świętego Cesarstwa Rzymskiego, będąc częścią królestwa Burgundii. W roku 1226 podczas krucjaty przeciwko albigenesom (katarzy) mieszkańcy Awinionu odmówili otwarcia bram miejskich rycerzom króla francuskiego Ludwika VIII i legatowi papieskiemu. Po trzymiesięcznym oblężeniu miasto poddało się i zostało ukarane m.in. zburzeniem pierwotnych fortyfikacji miejskich. Było już wtedy ważnym ośrodkiem handlu i rzecznym portem na Rodanie. Od 1290 roku miasto znalazło się we władaniu Karola II Sycylijskiego. W latach 1309-1376 Awinion był siedzibą papieży (awiniońska niewola papieży), a po ich powrocie do Rzymu, w okresie 1378-1408 - rezydencją antypapieży (schizma zachodnia). Własnością Państwa Kościelnego miasto zostało dopiero w momencie zakupu Awinionu w roku 1348 przez papieża Klemensa VI. Kupił on Awinion od królowej Joanny Neapolitańskiej. Tereny wokół Awinionu, jako Komturia Wenassyjska, już od roku 1274 należały do Państwa Kościelnego, natomiast po zakupie Awinionu istniały dwie komturie. Mieszkańcy byli zwolnieni z podatków. Komturie posiadały oddzielny zarząd, flagę i mennicę. Awinion zarządzany przez legatów papieskich, pozostawał pod władzą papieży do 1797 roku, kiedy na mocy traktatu w Tolentino Napoleon I zmusił Piusa VI do zrzeczenia się miasta na rzecz Francji. Ten sam los spotkał drugą komturię.

PAPIEŻE REZYDUJĄCY W AWINIONIE
* Klemens V (1305-1314)
* Jan XXII (1316-1334)
* Benedykt XII (1334-1342)
* Klemens VI (1342-1352)
* Innocenty VI (1352-1362)
* Urban V (1362-1370)
* Grzegorz XI (1370-1376)

WARTO ZOBACZYĆ

PAŁAC PAPIESKI (Palais des Papes)
Palais des Papes jest jednym z najważniejszych i największych obiektów sztuki budowlanej okresu gotyku, a zarazem przykładem gotyckiej budowli militarnej. Rezydencja papieska z zewnątrz jawi się jako forteca, o czym świadczą wysokie mury, masywne ściany i wąskie okna. Spośród wszystkich zabytków Francji jest jednym z najczęściej odwiedzanych obiektów - rocznie przyciąga ponad 600 tys. turystów. Był wznoszony w dwóch głównych fazach, stąd możemy w kompleksie wyróżnić dwa pałace: Star i Nowy. Budowę rezydencji-twierdzy rozpoczął papież Benedykt XII, a kontynuowali jego następcy. Prace przy wznoszeniu pałacu trwały w latach 1334-1364. Vieux Palais (Stary Pałac), nieco bliżej katedry Notre-Dame-des-Doms, na północy, reprezentuje bardzo surowy i oszczędny styl. Jego budowę rozpoczął w 1334 roku mistrz Pierre Poisson z Mirepoix na polecenie papieża Benedykta XII. Wzniósł on pierwszy budynek wokół klasztoru dominikańskiego. Neuf Palais (Nowy Pałac) ma wyraźne cechy tzw. gotyku płomienistego. Architektem był Jean de Louvres. Budowa objęła czas pontyfikatów Klemensa VI, Innocentego VI i Urbana V. Łączna powierzchnia pałacu wynosi 15 000 m2.

W pałacu papieskim rezydowało 5 papieży (licząc od Benedykta XII), tu przyjeżdżali z wizytą królowie i cesarze. Pałac miał własną mennicę, odbywały się w nim uroczyste ceremonie religijne i świeckie, spełniał także funkcję sądu. W czasie rewolucji francuskiej wnętrza zostały splądrowane i zniszczone, a w 1810 r. budowlę przekształcono w koszary, zabierając cenne wyposażenie. Władze Francji uznały Pałac Papieski za zabytek narodowy w roku 1906. W 1969 roku pałac został odrestaurowany. W czasie wycieczki można obejrzeć podwórzec, klasztor, apartamenty papieskie, kaplice, wystawne komnaty, w których odbywały się ceremonie, ogrody i tarasy. Jedno z najważniejszych pomieszczeń to Sala Konsystorzowa (Consistoire) z galerią portretów papieży, czyli miejsce zebrań najwyższej rady Kościoła. Tu debatowali kardynałowie, tu byli przyjmowani monarchowie i ambasadorowie, również posłowie z Polski - w tej sali wydano zgodę na koronację Władysława Łokietka. Obok mieści się Chapelle Saint-Jean (kaplica św. Jana) zdobiona freskami Mattei Giovannettiego. Ciekawsza jest Chapelle Saint-Martial (kaplica św. Marcjalisa), dzieło tego samego włoskiego malarza. Inna interesująca komnata w Nowym Pałacu to Sala Audiencyjna (Grande Audience), zwana Le Grand Tinel, gdzie zwykle zbierało się 13 sędziów trybunału papieskiego, przeprowadzających wielkie procesy. Jedną z najbardziej uroczych i przytulnych sal pałacu jest sypialnia papieska w Tour du Pape. W Tour de la Garde-Robe koniecznie trzeba zobaczyć Komnatę z Jeleniem (Chambre du Cerf), jedyną bodaj salę z malowidłami o tematyce świeckiej, przedstawiającymi modny wówczas temat, jakim było polowanie.

KATEDRA NOTRE-DAME-DES-DOMS
Prawdopodobnie już w IV wieku istniała w tym miejscu bazylika, przy której biskup ustanowił swoją siedzibę. Całkowicie zdewastowana przez Saracenów w 736 roku, została odbudowana i konsekrowana 8 października 1111 roku. Wzniesiona w stylu romańskim, z akcentami prowansalskimi. Katedra początkowo składała się jedynie z nawy głównej. Za pontyfikatu Jana XXII, dobudowano większość bocznych kaplic. Dzwonnica po zawaleniu się w 1405 roku, została odbudowana w roku 1425. Jej największy dzwon, razem z zawieszeniem waży około 9 ton. W roku 1670 przebudowano prezbiterium, a dwa lata później została wzniesiona galeria zdobiona w stylu barokowym. Od 1859 roku dzwonnicę wieńczy złocona figura Matki Bożej o wadze 4,5 tony, wykonana z ołowiu. W czasie rewolucji katedra, jak wiele innych budowli we Francji, została złupiona, a do pierwotnej funkcji przywrócono ją w 1822 roku.
Ciekawostki:
- Św. Ludwik przybył tu przed wyruszeniem do Egiptu
- W katedrze zostali pochowani Benedykt XII i Jan XXII
- Spoczywa tu 159 kardynałów i biskupów
- Tutaj odbyła się koronacja papieży: Innocentego VI, Urbana V i Grzegorza XI
- Krzyże z rąk papieża Jana XXII otrzymali tu: król Francji Filip VI, król Nawarry Filip i król czeski Jan
- Kanonizowano tutaj m.in. św. Tomasza z Akwinu
- Pierwszym arcybiskupem Awinionu został Julian della Rovere, późniejszy papież-żołnierz, Juliusz II
- Posługę w świątyni pełni Wspólnota Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

LES RAMPARTS (Mury obronne)
Starówkę Awinionu otaczają mury obronne o długości 4,5 km, wzniesione w latach 1349-1368. W całości gotyckie, miały solidny krenelaż, chodniki obronne w dwóch poziomach i mosty zwodzone (dziś nie istniejące), były flankowane przez 39 wież. Wątpliwości specjalistów co do ich faktycznej użyteczności budzą pewne uchybienia w konstrukcji, m.in. brak machikuł, z których na atakujących wylewało się wrzątek i smołę czy wieże otwarte od strony miasta. Wszystkie te elementy wskazują na to, że mury nie mogły być istotną przeszkodą dla wroga, więc przypuszcza się, że miały raczej za zadanie opóźnić wdarcie się nieprzyjaciół do miasta, tym bardziej że pałac papieski sam w sobie stanowił twierdzę nie do zdobycia, więc główna linia obrony miała się koncentrować właśnie na jego murach. Nie ulega jednak kwestii, że fortyfikacje stanowiły skuteczną zaporę przeciwko wodom kapryśnego Rodanu.

MOST AWINIOŃSKI
Miasto jest często na świecie kojarzone z dziecinną piosenką "Sur le pont d'Avignon" ("Na moście w Avignon"), chodzi w niej o most Pont St-Bénezet na rzece Rodan. Z mostu wybudowanego w latach 1177-1185 o długości 900 m i 22 przęsłach do dziś zachowały się tylko cztery przęsła i romańska Chapelle St. Nicolas poświęcona patronowi flisaków. Pochowano w niej jakoby św. Bénezeta, który, według legendy, był inicjatorem budowy mostu. Most był jedyną w owym czasie przeprawą na południowym Rodanie. W czasie krucjaty katarskiej został zniszczony przez wojska Ludwika VIII w 1226 roku, a potem powódź w roku 1668 dopełniła dzieła zniszczenia. W moście tym po raz pierwszy zastosowano sklepienia w kształcie łuków koszowych. Wszystkie przęsła mostu składały się z czterech równoległych sklepień o stałej grubości równej 1/40 rozpiętości, układanych na sucho z dokładnie obrobionych ciosów z wapienia jurajskiego. Filary mostu zostały wykonane z ciosów kamiennych i zabezpieczonych obustronnymi ostrogami, które chroniły przed naporem wód i nie dopuszczały do tworzenia się za nimi wirów. Wysokość mostu ponad poziom rzeki wynosi 14 m, szerokość 4,9 m.

PARK ROCHER DES DOMS
Sąsiadujący z katedrą park Rocher des Doms to piękne ogrody, bogate w różnorodne gatunki roślin, doskonałe miejsce na odpoczynek po zwiedzaniu. Z tarasów widokowych roztacza się panorama okolicy: Rodan, most Saint Bénezet, Villeneuve-lez-Avignon z wieżą Filipa Pięknego, a nawet szczyty wzgórz Dentelles de Montmirail, płaskowyż Vaucluse i wzgórza Luébron. To tutaj znaleziono najstarsze ślady osadnictwa w okolicy: Stelę du Rocher, którą można podziwiać w Musée Calvet.

KONSERWATORIUM (Hôtel des Monnaies)
Stara Mennica, czyli Hôtel des Monnaies - była siedziba nuncjusza apostolskiego Scypiona Borghese, którego emblematy ze smokiem i orłem zdobią jej barokową fasadę. Później funkcjonowała tu miejska mennica, następnie budynek przekształcono w koszary kawalerii. W czasach rewolucji w Hôtel des Monnaies urzędował sztab generalny żandarmerii. Dziś jest siedzibą konserwatorium.

MAŁY PAŁAC (Petit Palais)
Mały Pałac pochodzi z początku XIV wieku. Był zamieszkiwany przez biskupów i kardynałów. Obecnie znajduje się tu niezwykle imponująca kolekcja malarstwa religijnego mistrzów włoskich z okresu od XIII do XVI wieku.

ZWIĄZANI Z AWIGNONEM
* Jean Alesi, kierowca wyścigowy Formuły 1
* Pierre Boulle, pisarz - autor "Mostu na rzece Kwai" i "Planety Małp"
* Mireille Mathieu, piosenkarka
* Bernard Kouchner - współzałożyciel organizacji Lekarze bez Granic i Lekarze Świata

POLECAM STRONY
Pałac Papieski i Awinion
 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH