POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O NIEMCZECH?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"NIEMCY
BERLIN

HISTORIA BERLINA W ZARYSIE

Początki stolicy Niemiec do dzieje dwóch niezależnych osad - Berlina i Cölln. Berlin został założony w IX wieku przez plemiona słowiańskie (gród Kopanica przy ujściu rzeki Dahme do Szprewy, dziś dzielnica Köpenick) i określany łacińską nazwą Berolina, która według jednej z hipotez pochodzi od słowiańskiego bór i rolina. W rzeczywistości nazwa Berlin najprawdopodobniej, według hipotezy Reinholda Trautmanna, jest zniekształconą nazwą Bralin (za czym przemawia m.in. zapis w dokumencie z 1215 roku nazwy miejscowości jako Braline) i pochodzi od nazwy osobowej Bral, czyli skróconej formy słowiańskiego imienia złożonego Bratosław. Popularność zyskuje teza, iż nazwa Berlin wywodzi się od słowa "berło".

Miasto Cölln, położone na wyspie na Szprewie, część podwójnego osiedla Berlin-Cölln, zostało po raz pierwszy wspomniane w 1237 roku, zaś Berlin, położony na prawym (północnym) brzegu rzeki w roku 1244. Berlin i Cöllno koło roku 1230 połączyły się, tworząc zaczątki współczesnego miasta. W roku 1251 Berlin otrzymał prawa miejskie.

W 1307 roku zbudowano wspólny ratusz dla obu miast. W tym czasie rozpoczęto budowę najstarszego kościoła berlińskiego - Nikolaikirche, czyli św. Michała. W roku 1359 miasto zostało członkiem Hanzy. W XV wieku Hohenzollernowie włączyli Berlin do swoich posiadłości, dokonując tego w symbolicznym geście: nałożyli na szyję niedźwiedzia - będącego zwierzęciem herbowym Berlina - łańcuch. W latach 1443-1451 wzniesiono pałac berliński, do którego w 1486 roku przenieśli swoją siedzibę elektorowie brandenburscy. Miasto bogaciło się głównie na handlu. W XVII wieku Berlin musiał gwałtownie poszerzyć swoje granice. Powstało wiele budowli miejskich, rozbudowano infrastrukturę. Wtedy wzniesiono m.in. barokowy gmach Arsenału (Zbrojowni), czyli Zeughaus (1695-1706). W XVIII stuleciu obsadzono także lipami (stąd nazwa) i uporządkowano główną ulicę w mieście - Unter den Linden, która niegdyś była traktem wiodącym na tereny łowieckie elektora, przekształcone w XVIII wieku w park Tiergarten. W latach 1701-1705 wybudowano dla gminy francuskich hugenotów Katedrę Francuską - Franzosischer dom, a w latach 1701-1708 obecną Katedrę Niemiecką - Deutscher Dom.

W roku 1709 Berlin został stolicą Królestwa Pruskiego Fryderyka I. Ponadto w 1709 roku zjednoczono miasta i gminy: Berlin, Cölln, Friedrichswerder, Dorotheenstadt i Friedrichstadt w jedno miasto Berlin. Wkrótce powstały dalsze przedmieścia. Od tego czasu rozpoczął się szybki rozwój gospodarczy i kulturalny pruskiej metropolii. Z polecenia Fryderyka II wzniesiono w latach 1747-1750 barokową katedrę Kościoła ewangelickiego - Berliner Dom, przebudowywaną w późniejszych okresach. W latach 1788-1791 powstała Brama Brandenburska - symbol Berlina, ozdobiona później rzeźbami. W 1810 roku został założony z inicjatywy Wilhelma von Humboldta (filologa i polityka niemieckiego) uniwersytet, który znalazł swoja siedzibę w pałacu wzniesionym w XVIII wieku dla księcia Henryka Pruskiego. W XIX wieku powstało w Berlinie wiele znaczących budowli, m.in. Schauspielhaus (1818-1821) - wspaniały gmach teatralny, jeden z najpiękniejszych mostów berlińskich Schlossbrucke(1821-1824), Altes Museum (1824-1830) - pierwsze berlińskie muzeum dostępne dla publiczności, uroczyście otwarte w roku 1830. Obszar miasta został ponownie rozszerzony w 1861 roku, gdy włączono w granice miasta miejscowości Wedding, Moabit oraz przedmieścia po stronie Tempelhofu i Schönebergu. W latach 1861-1869 wybudowano nowy ratusz, zwany Czerwonym Ratuszem ze względu na kolor cegły, którą obłożono elewację oraz budynek Alte National Galerie (1866-1876). W 1871 roku miasto zostało stolicą nowo powstałej II Rzeszy Niemieckiej (1871-1918). W latach 1884-1894 powstała budowla-symbol - Reichstag, siedziba parlamentu niemieckiego. W XIX stulecia otwarto także dwa ogrody zoologiczne. Pierwszym było zoo założone w 1841 roku w dzielnicy Tiergarten, w którym w 1869 roku otwarto największe wówczas w Europie akwarium. W XIX wieku Berlin był także centrum rewolucji marcowej, czyli Wiosny Ludów, i jednym z głównych ośrodków niemieckiego ruchu robotniczego. Na przełomie XIX i XX wieku na miejscu dawnych ogrodów pałacowych powstał na części wyspy leżącej na Szprewie kompleks muzealny. Nazwano ją Wyspą Muzeów.

Po I wojnie światowej w 1918 roku ogłoszono w Berlinie republikę. W 1920 roku na podstawie tzw. Ustawy o Wielkim Berlinie ponownie znacznie rozszerzono obszar miasta, przyłączając kilka miast i kilkadziesiąt wsi. Berlin osiągnął wówczas około 4 milionów mieszkańców. Po przejęciu władzy przez nazistów w 1933 roku Berlin stał się stolicą III Rzeszy. W 1933 roku hitlerowcy podpalili Reichstag. W 1936 roku odbyły się w Berlinie igrzyska olimpijskie. Planowano znaczną rozbudowę miasta na stolicę świata (tzw. plan Germania - Alberta Speera), czemu przeszkodziła klęska Niemiec w II wojnie światowej oraz znaczne zniszczenia miasta. W czasie alianckich bombardowań i walk o zdobycie Berlina przez wojska radzieckie i polskie, znaczne obszary zabudowy zostały dosłownie zmiecione z powierzchni ziemi.

Po II wojnie światowej Berlin został podzielony na 4 sektory okupacyjne przez aliantów. Stąd też przed ponownym zjednoczeniem Niemiec miasto było podzielone na część wschodnią stanowiącą sektor sowiecki i od 1949 roku stolicę NRD i część zachodnią (Berlin Zachodni) będącą specjalnym obszarem administrowanym przez aliantów ze statusem zbliżonym do wolnego miasta (błędem jest stwierdzenie że Berlin Zachodni należał do RFN) powstałą z francuskiego, brytyjskiego i amerykańskiego sektora okupacyjnego. W latach 1948-49 Sowieci wprowadzili blokadę Berlina Zachodniego, na co alianci zachodni odpowiedzieli uruchomieniem mostu powietrznego z zaopatrzeniem. W latach 1961-1989 Berlin był odseparowany od Berlina Zachodniego murem, którego zburzenie w 1989 roku stanowi symbol zjednoczenia dwóch części miasta oraz dwóch państw niemieckich. Decyzją Bundestagu, od 1991 roku Berlin jest stolicą zjednoczonych Niemiec. Od 1999 roku w Berlinie swoje siedziby mają parlament i rząd.
 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH