POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O PORTUGALII?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"PORTUGALIA

COIMBRA - GALERIA ZDJĘĆ

COIMBRA

Miasto położone jest w środkowej Portugalii nad rzeką Mondego, na styku gór Serra da Estrela i Niziny Nadbrzeżnej, w pobliżu wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, na terenie Beira Litoral. Jest stolicą dystryktu Coimbra. Podstawę gospodarki współczesnej Coimbry stanowi przemysł ceramiczny, włókienniczy, przetwórstwa spożywczego i skórzano-obuwniczy. Coimbra posiada dobrze rozwinięte zaplecze turystyczne. Jest ważnym ośrodkiem naukowo - kulturalnym. Samo miasto liczy około 50 tysięcy mieszkańców, zaś aglomeracja około 140 tys. co sytuuje Coimbrę na trzecim miejscu wśród największych miast Portugalii. Obszar municipium wynosi 315 km2.

ZARYS HISTORII
Miasto założyli Rzymianie i nazwali je Eminium. Pozostawało jednak w cieniu sąsiedniej osady o nazwie Conimbriga i od niej, dużo później, wzięło swoją nazwę - Coimbra. Po upadku Rzymu panowali na tych terenach Swewowie - w V wieku, a następnie Wizygoci. Jeszcze w V stuleciu ustanowiono tu siedzibę biskupstwa. W 711 roku Coimbra została zdobyta przez Arabów, w których rękach pozostawała do roku 1064, kiedy to w wyniku postępującej rekonkwisty została odbita przez portugalskich i hiszpańskich chrześcijan, pod dowództwem króla Leonu Ferdynanda. W 1139 roku pierwszy król Portugalii Afonso I Henriques przeniósł tu z Guimaraes stolicę rodzącego się państwa portugalskiego. Miasto pełniło tę rolę do 1256 roku. W 1290 roku stała się formalnie początkową siedzibą pierwszego uniwersytetu w kraju. W XIII i XIV wieku Coimbra była miejscem obrad Cortes, czyli parlamentu Portugalii. W czasie wojen napoleońskich przebywały tu wojska francuskie pod dowództwem Andoche Junota i Andre Masseny.

Dla Portugalczyków Coimbra jest prawdziwą lekcją historii ich państwa, świadectwem dawnej chwały. Natomiast dla odwiedzających miasto turystów - żywym muzeum. Z Coimbry i jej okolic wywodziło się sześciu monarchów Portugalii. Stara, zabytkowa część Coimbry rozpostarta jest na wzgórzu, na prawym brzegu rzeki spiętej trzema mostami. Wzgórze to zwieńczone jest budynkami uniwersyteckimi i wieżą Torre de Cabra. Miasto już w średniowieczu podzieliło się urbanistycznie na Almedinę - część górną, arystokratyczną i Baixa, dolną - mieszczańską i rzemieślniczą.

VELHA UNIVERSIDADE(Stary Uniwersytet)
Ten najstarszy w Portugalii Uniwersytet stoi na wzgórzu Velha Alta. Został ufundowany jak wspomniałem w roku 1290. Kilkakrotnie był przenoszony do Lizbony i powracał do Coimbry, aby wreszcie w 1537 roku zadomowić się tu na stałe w budynkach Pałacu Królewskiego. Początkowo wykładano tu tylko teologię, medycynę oraz prawo kanoniczne i cywilne. W XVIII stuleciu Markiz de Pombal rozszerzył listę kierunków studiów. Wejście na Uniwersytet prowadzi przez Porta Ferrea (Żelazną Bramę). Za nią po prawej stronie znajduje się budynek z kolumnadą, zwaną Via Latina. W tym budynku, na piętrze można podziwiać majestatyczną salę przeznaczoną na podniosłe uroczystości - obrony prac dyplomowych, nadawanie tytułów naukowych, itd.

TORRE de CABRA(Kozia Wieża)
Jest symbolem Uniwersytetu. Koza to dzwon o dziwacznym dźwięku, podobnym do beczenia tego zwierzęcia. Dzwon ten zwoływał studentów na wykłady. Wieża ta to ex libris miasta. Jest widoczna prawie z każdego miejsca w Coimbrze.

W budynku naprzeciwko Porta Ferrea znajduje się CAPELA de SAO MIGUEL (Kaplica św. Michała), dekorowana azulejos, z pięknie ornamentowanym sklepieniem i barokowymi organami.

Prawdziwą perłą jest BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA ufundowana na początku XVIII wieku przez króla Joao V i na jego cześć nazwana Biblioteca Joanina. Wnętrze oraz regały, na których spoczywa około 300 tysięcy woluminów dekorowane są złotem i egzotycznymi gatunkami drewna. Zabudowania uczelni pochodzą z XVI wieku, kiedy to Joao III ostatecznie i na stałe przeniósł Uniwersytet do Coimbry. Otaczają one PATIO das ESCOLAS, na którym wznoszą się pomnik dostojnego monarchy Joao III oraz wspomniana wcześniej barokowa wieża Torre de Cabra. Najbardziej znaną obecnie tradycją studencką jest tzw. Queima das Fitas, czyli święto końca roku akademickiego. Od początku istnienia Uniwersytetu studenci poszczególnych wydziałów nosili przypięte do ubrania wstążki w kolorze odpowiadającym wydziałowi, na którym studiowali, np. medycyna nosiła kolor żółty, prawo - czerwony itd. W maju, na koniec roku akademickiego studenci w tradycyjnych czarnych strojach z pelerynami palą swoje wstążki.

IGREJA de SANTA CRUZ(Kościół Świetego Krzyża)
Kościół i klasztor ufundował w 1131 roku Dom Afonso Henriques, w tej świątyni został pochowany. Obok pierwszego króla Portugalii spoczywają również szczątki drugiego króla Dom Sancho I. Świątynia jest starsza od SE VELHA, ale z oryginalnej budowli nic nie przetrwało do dnia dzisiejszego, ponieważ kościół był wielokrotnie przebudowywany. Piękne Krużganki Ciszy reprezentują pełnię sztuki manuelińskiej. Kościół poświęcony jest Świętemu Antoniemu, który przebywał w tutejszym klasztorze pobierając nauki.

SE VELHA(Stara Katedra)
Budynek Katedry z flankami na szczycie bardziej przypomina fortecę niż świątynię. Katedra jest uznawana za jedną z najpiękniejszych budowli romańskich w Portugalii. Jest symbolem zwycięstwa nad Arabami w 1064 roku - odebrania im miasta. Surowe wnętrze, zakłóca bogato złocony i malowany ołtarz, pochodzący z XVI wieku. Znajdują się tutaj grobowce pierwszych biskupów. Katedrę projektował Francuz - mistrz Robert, zaś zapłacił za jej wzniesienie biskup Miguel Salomao. Budowę rozpoczęto w roku 1162 a ukończono w pierwszej połowie XIII stulecia. To właśnie tu odbyła się słynna makabryczna koronacja ciała zmarłej Ines w otoczeniu dworzan, którą zarządził zrozpaczony Pedro. Katedra wznosi się w połowie wzgórza.

SE NOVA(Nowa Katedra)
Kościół ten pod koniec XVI wieku wybudowali Jezuici. Po ich usunięciu z Portugalii w XVIII stuleciu przez Markiza de Pombal, świątynia została wyniesiona do rangi katedry w 1772 roku.

MUZEUM MACHADO de CASTRO
Poświęcone jest artyście portugalskiemu z przełomu XVIII i XIX wieku. Muzeum znalazło lokalizację w dawnym Pałacu Biskupów. Pod budynkami znajduje się labirynt podziemnych korytarzy z czasów romańskich. W Muzeum mieści się bogata kolekcja malarstwa, rzeźby i mebli z różnych epok.

Miłym relaksem w czasie zwiedzania miasta jest spacer poJORDIM BOTANICO(Ogród Botaniczny). Jest to największy ogród botaniczny w Portugalii. Powstał w XVIII wieku, kiedy za sprawą Markiza de Pombal, na Uniwersytet została wprowadzona historia naturalna.

Po drugiej stronie rzeki należy zwrócić uwagę naSTARY KLASZTOR św. KLARY. Klasztor założyła święta Elżbieta Portugalska, żona króla Dinisa. Budynek był wielokrotnie zalewany wodami rzeki i obecnie trwają w nim prace restauratorskie. Częste zniszczenia powodziowe zmusiły zakonnice do opuszczenia klasztoru. W 1650 roku powyżej Starego Klasztoru został wybudowany CONVENTO de SANTA CLARA-a-NOVA.

Monarchowie portugalscy związani z Coimbrą jako miejscem urodzenia lub śmierci:
Afonso I Henriques (1109-1185) - tu zmarł,
Sancho I (1154-1212) - tu urodził się i tutaj zmarł,
Afonso II (1185-1223) - tu urodził się i tutaj zmarł,
Sancho II (1207-1248) - tu urodził się,
Afonso III (1210-1279) - tu urodził się,
Pedro I (1320-1367) - tu urodził się.

POLECAM STRONY
www.cm-coimbra.pt 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH