POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O WŁOSZECH?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"WŁOCHY
RZYM
MIASTO W CZASACH REPUBLIKI RZYMSKIEJ
MIASTO W CZASACH CESARSTWA RZYMSKIEGO

HISTORIA MIASTA RZYM

Rzym (etr. Ruma, łac. i wł. Roma)

Powstanie Rzymu i jego początki budzą obecnie wśród historyków tego miasta głęboką dyskusję. W ostatnich pięćdziesięciu latach pojawiły się teorie badających początki miasta Rzym mówiące o nieco późniejszym jego powstaniu i innym modelu formowania się tego organizmu miejskiego, a także późniejszego nastania okresu królewskiego i początków republiki. Przesuwają oni moment powstanie miasta i formowanie się ustroju monarszego, a co za tym idzie republikańskiego o kilkadziesiąt lat. Jednak wciąż brakuje w tym temacie decydujących argumentów, potwierdzających te opinie. Tak, czy inaczej tradycyjne ujęcie początków historii Rzymu nadal dominuje i dlatego też, przedstawiam zarys historii miasta Rzym, jego pierwsze stulecia w oparciu o tradycję historyczną.

Należy pamiętać, ze zaproponowana przez M. Terencjusza Warrona (I wiek p.n.e.) data założenia Rzymu - 753 rok (trzeci rok VI Olimpiady) jest wyspekulowana oraz to, że Rzymianie zaczęli spisywać swoje dzieje dopiero około 200 roku p.n.e.

Na podstawie danych archeologicznych przyjmuje się, że już w X/IX wieku p.n.e. istniała na zachodnim wierzchołku Palatynu, zwanymCermalus, czworokątna osada otoczona wałem i palisadą,Roma Quadrata(Rzym kwadratowy). To tu, w grocie zwanejLupercalmiała wilczyca karmić Romulusa i Remusa. Osadnicy palatyńscy, pochodzący prawdopodobnie z Alba Longa, byli Latynami. Nieco później zajęli oni drugi wierzchołek Palatynu -Palatual, wierzchołek góry Caelius -Querquetual, wierzchołki Eskwilinu:Fagutol,CispiusiOppiusoraz wierzchołekVeliana Palatynie. Wszystkie te osady tworzyły tzw.Septimontium(siedmiowzgórze). Na przełomie VII i VI wieku p.n.e., po włączeniu do miasta wzgórza Quirinalis (Kwirynał) - zajmowanego przez Sabinów i Viminalis (Wiminał), powstało tzw. miasto czterech dzielnic (regiones):regio Sucusana(Caelius),Esquilina(Eskwilin),Callina(na Kwirynale i Wiminale),Palatina(Palatyn). Kotlina pomiędzy Palatynem i Kapitolem pod nazwąForum Romanumstała się centrum życia miejskiego. Powstanie miasta czterech dzielnic przypada na czas panowania Etrusków, którzy przekształcili luźne osady w organizm miejski.

Według tradycji Rzym założył Romulus 21 kwietnia 753 roku p.n.e. i został jego pierwszym królem. Od tej daty liczona była historia miasta - "Ab urbe cóndita" lub A.U.C. (od fundacji miasta).

KALENDARIUM MIASTA RZYM

Kalendarium prezentuje głównie dokonania i wydarzenia kulturalne w mieście na przestrzeni wieków.

MONARCHIA - SIEDMIU KRÓLÓW RZYMU
753-716 - panowanie Romulusa - początkowo wspólnie z sabińskim królem Tytusem Tacjuszem (Titus Tatius). Po śmierci Tacjusza rządy sprawował Romulus do roku 716, kiedy to został żywcem wzięty do nieba i stał się bogiem Kwirynem.
750 - Tarpeja wydała miasto Sabinom
715-673 - sabiński król Rzymu - Numa Pompiliusz
Wprowadził podział na dni robocze (dies fasti) i świąteczne (dies nefasti). Był pierwszym rzymskim prawodawcą. Dał I Kodeks Prawny.
715 - Numa Pompiliusz tworzy 12-miesięczny kalendarz, wprowadzenie kultu Westy
673-642 - sabiński król Rzymu - Tullus Hostiliusz (Tulus Hostilius)
Włączył do miasta wzgórze Caelius.
659 - Rzymianie niszczą Alba Longa
642-617 - sabiński król Rzymu - Ankus Marcjusz (Ancus Marcius)
Rozszerzył terytorium Rzymu aż do wybrzeży Morza Tyrreńskiego i wybudował port w Osti.
642 - budowa pierwszego mostu na Tybrze - Pons Sublicius
616-579 - etruski król Rzymu - Tarkwiniusz Stary (Tarquinius Priscus)
616 - melioracja terenu pomiędzy Palatynem a Kapitolem, założenie Forum Romanum i budowa Circus Maximus
ok. 600 - wybudowanie pierwotnej Cloaca Maxima na Forum Romanum
578-535 - etruski król Rzymu - Serwiusz Tuliusz (Servius Tullius)
Początki organizacji "serwiańskiej", Forum Baorium (Targ Bydlęcy), Świątynia Diany na Awentynie.
Dokonał podziału społeczeństwa według posiadanego przez nich majątku. Zarządził pierwszy spis ludności. Włączył do terytorium Rzymu wzgórza Eskwilin, Kwirynał i Wiminał.
565 - wzniesienie "Muru serwiańskiego", czyli wału ziemnego
535/534 - zamordowanie króla Serwiusza Tuliusza
534-510 - etruski król Rzymu - L. Tarkwiniusz Pyszny (Tarquinius Superbus)
Despota. Ostatni król Rzymu.
510 - ukończenie Świątyni Jowisza na Kapitolu (jej dedykacja nastąpiła już po powstaniu Republiki Rzymskiej)
 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH