POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O WŁOSZECH?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"WŁOCHY
RZYM
POCZĄTKI MIASTA I OKRES KRÓLEWSKI

HISTORIA MIASTA RZYM
W CZASACH REPUBLIKI RZYMSKIEJ

KALENDARIUM MIASTA RZYM

Kalendarium prezentuje głównie dokonania i wydarzenia kulturalne w mieście na przestrzeni wieków.

REPUBLIKA RZYMSKA (509 - 27 p.n.e.)
509 - Lucjusz Juniusz Brutus (Lucius Iunius Brutus) na czele powstania wygonił króla Tarkwiniusza Pysznego i Etrusków z miasta. Ogłoszenie powstania Republiki. Ustanowienie instytucji dwóch konsulów o rocznej kadencji. Lucjusz Juniusz Brutus został pierwszym z konsulów razem z Lucjuszem Tarkwiniuszem Kollatynem.
Świątynia Jowisza Najlepszego Największego na Kapitolu (Templum Iovis Optimi Maximi), dedykowana 13 września, już po ustanowieniu republiki, przez konsula Marka Horacjusza Pulwillusa - pierwsza pewna data z historii miasta.
501 - powołanie pierwszego dyktatora - Titus Larcius
501-498 - Świątynia Saturna (Aedes Saturnus) na Forum Romanum
499 - Świątynia Kastora i Polluksa
495 - dedykacja Świątyni Merkurego (Aedes Mercurius) na Circus Maximus
494 - ustanowienie funkcji trybuna ludowego dla ochrony plebejuszy przed nadużyciami patrycjuszy, pierwsza secesja plebejuszy
493 - dedykacja Świątyni Ceres na Awentynie
484 - dedykacja Świątyni Kastora i Polluksa (Templum Castoris et Pollucis) na Forum Romanum
460 - powstanie niewolników
451-449 - zebranie, spisanie na tablicach z brązu i ogłoszenie praw XII Tablic
449 - drugi bunt plebejuszy
443 - ustanowienie urzędu cenzora
440 - głód w Rzymie
433-431 - Świątynia Apolla
396-392 - Świątynia Junony (Aedes Iuno Regina) na Awentynie
390 - zdobycie Rzymu przez Galów, legenda o gęsiach kapitolińskich
(według Polibiusza w 387 rok)
380 - wzniesienie tzw. muru serwiańskiego (lub 378)
375 - Świątynia Junony na Eskwilinie (Aedes Iuno Lucina)
367 - pierwszy konsul plebejski Lucio Sestio
366 - wybudowanie Templum Concordiae (Świątyni Zgody) na Forum Romanum
przez Marka Furiusza Kamillusa (Marcus Furius Camillus)
365 - pierwszy spektakl teatralny w Rzymie
357 - wprowadzono podatek od wyzwolenia niewolników
356 - pierwszy dyktator plebejski Gajusz Marcjusz Rutilus
344 - Świątynia Junony Moneta na Kapitolu
326 - ustawaLex Poetelia
312 - początek budowy drogi Via Appia i akweduktu Aqua Appia przez cenzora Appiusza Klaudiusza
306-303 - Świątynia Salus na Kwirynale
293 - wprowadzenie kultu Eskulapa (Aesculapius)
289 - założenie mennicy państwowej w pobliżu świątyni Junony Moneta (Pamiętającej)
stąd nazwa pieniądza metalowego
272-269 - budowa akweduktu Anio Vetus
269 - pierwsze srebrne monety z mennicy
264 - zakończenie podboju Półwyspu Apenińskiego przez Rzym
pierwsze igrzyska gladiatorskie
250 - pierwsza płatna szkoła założona przez Karwiliusza
241 - droga Via Aurelia, łączyła Rzym z Pizą
240 - Liwiusz Andronikus zaprezentował pierwszą tragedię i komedię łacińską podczasludi Romani
235 - emisja pierwszych kwadrygatów
221 - konsul Gaius Flaminius Nepos wznosi Circus Flaminius
220 - droga Via Flaminia z Rzymu do Ariminum (Rimini)
212 - wprowadzenie nowej jednostki monetarnej - denara
204 - w Rzymie wprowadzono kult bogini Kybele
196 - pierwszy łuk triumfalny - Lucius Stertinius
193 - spichlerz i hala targowa Porticus aemilia - pierwszy gmach z betonu
187 - wysiedlenie Latynów z Rzymu, ukończono budowę dróg: Via Aemilia i Via Flaminia
186 - zakaz bachanaliów w Rzymie
184 - wzniesienie Bazylki Porcia
179 - początek budowy Bazyliki Emiliańskiej (Fulwijskiej) na Forum Romanum
na zlecenie cenzorów Marka Emiliusza Lepidusa i Marka Fulwiusza Nobiliora
167 - sprowadzenie Biblioteki Perseusza, króla Macedonii
161 - wysiedlenie filozofów greckich
153 - przesunięto początek roku z równonocy wiosennej na 1 stycznia
148 - wybudowanie Via Postumia
147 - Świątynia Jowisza Statora - pierwsza w Rzymie budowla z marmuru greckiego
144-140 - budowa Akweduktu Marcjańskiego (Aqua Marcia)
142/141 - pierwszy most kamienny Pons Aemilius na Tybrze - zachowany we fragmentach
126-125 - budowa akweduktu Aqua Tepula
121 - budowa via Domitia
115 - wzniesienie Mostu Mulwijskiego (Pons Milvius)
97 - Sulla zezwala na walkę gladiatorów z lwami
83 - zniszczenie przez pożar Świątyni Jowisza na Kapitolu i jej odbudowa roku 69 p.n.e;
78 - budowa Tabularium, archiwum państwowego na Kapitolu
62-23 - wzniesienie mostu Pons Fabricius - istnieje do dziś!
60 - rozbudowa przez Nerona Cyrku Kaliguli
58 - wprowadzenie bezpłatnego rozdawnictwa zboża wśród biednych mieszkańców miasta
55 - Pompejusz inauguruje pierwszy teatr murowany w Rzymie - Teatr Pompejusza
54 - Cezar rozpoczyna budowę Bazyliki Giulia i swojego Forum
46 - reforma kalendarza rzymskiego - została przeprowadzona z inicjatywy Cezara przez Sosigenesa
46-44 - budowa mostu Pons Cestius (Pons Aurelius)
45 - od 1 stycznia zaczęto używać kalendarza juliańskiego, wprowadzonego przez Juliusza Cezara
44 - Gajusz Juliusz Cezar, obaliwszy rządy Senatu proklamował się dyktatorem permanentnym
15 III 44 - śmierć Cezara - Idy marcowe; budowa Curia Julia
42 - początek budowy Świątyni Boskiego Cezara (Templum Divi Iulii) na Forum Romanum
i rozpoczęcie wznoszenia Świątyni Marsa Mściciela przez Oktawiana
39 - Gajusz Azyniusz Pollio zdobywszy środki w wojnie illiryjskiej zakłada na Forum Romanum
pierwszą bibliotekę publiczną w Świątyni Wolności - Atrium Libertatis
33 - budowa akweduktu Aqua Julia; Agryppa stworzył grupę niewolników, tzw.familia aquarumzajmującą się utrzymaniem i konserwacją rzymskich wodociągów
29 - dedykacja Świątyni Boskiego Juliusza na Forum
28 - spis ludności; dedykacja Świątyni Apolla na Palatynie, rozpoczęcie budowy Mauzoleum Augusta i założenie w portyku Świątyni Apolla na Palatynie biblioteki - Bibliotheka Palatina
 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH