POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O WŁOSZECH?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"WŁOCHY
RZYM
POCZĄTKI MIASTA RZYM I OKRES KRÓLEWSKI
MIASTO RZYM W CZASACH REPUBLIKI RZYMSKIEJ

RZYM W CZASACH CESARSTWA RZYMSKIEGO
(27 rok p.n.e. - 476 rok n.e.)

KALENDARIUM MIASTA RZYM

Kalendarium prezentuje głównie dokonania i wydarzenia kulturalne w mieście na przestrzeni wieków.

PRZED NASZĄ ERĄ

27-25 - Marek Agryppa buduje Panteon
25 - Marek Agryppa kończy wznoszenie pierwszych term w Rzymie (Thermae Agrippae)
19 - Marek Agryppa buduje akwedukt Aqua Virgo
19/18 - Łuk Augusta wybudowany na Forum Romanum przez senat za zwycięstwo Oktawiana Augusta pod Azio (Akcjum)
13 - rozpoczęcie budowy Ara Pacis i inauguracja Teatru Marcellusa
12-10 - Piramida Cestiusza
10 - August stawia obelisk Ramzesa II w Circus Maximus (obecnie na Piazza Montecitorio)
9 - dedykacja Ołtarza Pokoju (Ara Pacis)
7 - podział Rzymu na 14 regiones
2 - dedykacja Świątyni Marsa Mściciela, otwarcie Forum Augusta, początek budowy akweduktu Aqua Alsietina
NASZA ERA
1 - ukończenie akweduktu Aqua Alsietina
6 - powołanie straży nocnej i pożarnej Militia Vigilum
19 - wysiedlenie Żydów z miasta
27 - pożar Rzymu, pierwsze w mieście morele z Azji
38-52 - budowa akweduktów: Aqua Claudia i Anio Novus
42 - tradycyjna data przyjazdu św. Piotra do Rzymu (brak źródeł potwierdzających obecność św. Piotra w Rzymie)
60 - wprowadzenie igrzysk zwanych Neronia
64 - pożar Rzymu (18/19 lipca), rozpoczęcie budowy Domus Aurea
67 - jedna z przyjmowanych tradycyjnych dat śmierci św. Piotra i św. Pawła
69 - zniszczenie przez pożar Świątyni Jowisza na Kapitolu
70-75 - odbudowa świątyni kapitolińskiej
71 - wysiedlenie astrologów i filozofów z miasta
72 - początek budowy Amfiteatru Flawiuszów (Amphitheatrum Flavium) zwanego Koloseum
80 - pożar Rzymu: m.in. zniszczenie świątyni kapitolińskiej i Panteonu; inauguracja Amfiteatru Flawiuszów i początek budowy Cyrku (Stadionu) Tytusa Domicjana
81 - ukończenie Term Tytusa, budowa Świątyni Wespazjana (Templum divi Vespasiani) na Forum Romanum
81-96 - budowa Łuku Tytusa na wzgórzu Velia
82 - odbudowa Świątyni Jowisza Kapitolińskiego i jej dedykacja
86 - inauguracja Igrzysk Kapitolińskich
90 - inauguracja Cyrku Domicjana
92 - zakończenie budowy kompleksu pałacowego Domus Flavia na Palatynie
96 - dedykacja Forum Nervae
100 - inauguracja Bibliotheka Ulpia cesarza Trajana, początek budowy Forum Trajana
102-105 - przebudowa portu w Ostii
104-109 - Termy Trajana
109 - akwedukt Aqua Traiana
112 - dedykacja Forum Trajana
113 - ukończenie Kolumny Trajana
121-141 - budowa Świątyni Wenus i Romy (Templum Veneris et Romae) na Forum Romanum
123 - budowa Mauzoleum Hadriana, późniejszego Zamku Św. Anioła
118 -124/125 - rekonstrukcja Panteonu przez cesarza Hadriana
134 - ukończenie mostu na Tybrze - Pons Aelius (Ponte Sant'Angelo), otwarcie Uniwersytetu Athenaeum
141-145 - budowa Świątyni Antoniusza i Faustyny na Forum Romanum (Kościół San Lorenzo in Miranda)
165 - epidemia dżumy w Rzymie
167 - epidemia dżumy w Rzymie
168 - głód w Rzymie
174-193 - Kolumna Marka Aureliusza
170-175 - pomnik konny Marka Aureliusza (Forum Romanum?)
190 - pożar Rzymu
200 - Brama Złotników i Wekslarzy na Forum Baorium
203 - dedykacja Łuku Sewera
209 - przestał ukazywać się urzędowy informator "Acta Diurna", założony przez Juliusza Cezara w 59 roku p.n.e., pierwowzór dzisiejszej gazety
215 - emisja srebrnych monet zwanych antoninami
212-217 - budowa Term Karakallli
217 - pożar w Koloseum, prace naprawcze trwały do 222 roku
221- budowa Circus Flaminius
226 - wzniesienie akweduktu Aqua Alexandrina
248 - igrzyska z okazji tysiąclecia Rzymu zarządzone przez cesarza Filipa I Araba
271-275 - budowa Murów aureliańskich
274 - Świątynia Boga-Słońca (Sol Invictus)
283 - pożar Rzymu
302-306 - budowa Term Dioklecjana (Thermae Diocletiani)
305 - przeniesienie stolicy cesarstwa z Rzymu do Mediolanu
308-312 - budowa Bazyliki Maksencjusza, największego gmachu na Forum Romanum,
wzniesienie Świątyni Romulusa (dawniej w tym miejscu była Świątynia Jowisza Stratora) - Romulus był synkiem Maksencjusza (obecnie Kościół pod wezwaniem św. św. Kosmy i Damiana)
311 - inauguracja Cyrku Maksencjusza przy via Appia
312-315 - budowa Łuku Konstantyna
28 października w bitwie przy Moście Mulwijskim Konstantyn I Wielki pokonał Maksencjusza
314-324 - budowa Bazyliki św. Jana na Lateranie
ok. 326 - konsekracja pierwszej Bazyliki św. Piotra na Watykanie
336 - papież Marek wznosi Bazylikę św. Marka (Basilica di San Marco Evangelista al Campidoglio)
382 - usunięcie ołtarza Wiktorii z gmachu Senatu
386 - początek budowy Bazyliki św. Pawła za Murami (Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura)
392 - Bazylika św. Klemensa (Basilica di San Clemente al Laterano)
393 - koniec igrzysk olimpijskich
394 - wygaszenie wiecznego ognia w świątyni Westy w Rzymie
399 - cesarz Honoriusz zamknął szkoły gladiatorów w Rzymie
404 - 1 stycznia - odbyły się ostatnie walki gladiatorów
405 - Cesarz Honoriusz zamknął Koloseum
408 - trzęsienie ziemi, pierwsze oblężenie Rzymu przez Alaryka
409 - drugie oblężenie Rzymu przez Alaryka
410 - najazd Wizygotów Alaryka i złupienie Rzymu (24-27 sierpnia)
422-432 - budowa Bazyliki św. Sabiny (Basilica Sanctae Sabinae, Basilica di Santa Sabina all'Aventino)
431/432 - początek budowy Bazyliki Santa Maria Maggiore (Basilica Sanctae Mariae Majoris ad Nives)
432-440 - budowa Bazyliki św. Piotra w Okowach (Basilica di San Pietro in Vincoli) na Eskwilinie
440 - wzniesienie Baptysterium na Lateranie i budowa Bazyliki San Lorenzo in Lucina (Basilica di San Lorenzo in Lucina)
442 - trzęsienie ziemi w Rzymie
452 - Attyla pod Rzymem
455 - najazd Wandalów Genezaryka, 2 czerwca - zdobycie Rzymu przez Wandalów, miasto było plądrowane przez 14 dni
472 - Rzym został opanowany przez Ricimera
476 - upadek cesarstwa zachodnirzymskiego - 4 września - Odoaker, dowódca germańskich najemników w służbie Rzymu, obalił cesarza Romulusa Augustulusa i został obwołany przez wojsko królem; data ta jest jedną z tradycyjnie przyjmowanych za początek średniowiecza.
 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH