POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O FRANCJI?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"FRANCJA

LA SALETTE - GALERIA ZDJĘĆ

LA SALETTE

La Salette - górska wioska we francuskich Alpach, w pobliżu Grenoble. Miejscowość ta jest znana głównie z powodu objawienia Matki Boskiej z 1846 roku. Matka Boża ukazała się jeden jedyny raz dnia 19 września 1846 roku dwojgu pastuszkom: 15-letniej Melanii Calvat (1831-1904) i 11-letniemu Maksyminowi Giraud (1835-1875) na górze wznoszącej się nad La Salette, w Alpach wysokich we Francji. Sanktuarium odwiedza w ostatnich latach około 250 tys. pielgrzymów rocznie. Sanktuarium znajduje się na wysokości 1 787 m n.p.m. Według relacji dzieci była to kobieta o niezwykłej piękności siedząca wewnątrz jasnej kuli. Początkowo miała zakrytą dłońmi twarz, a łokcie oparła na kolanach i płakała. Na jej piersiach widniał krzyż z Jezusem Chrystusem z zawieszonymi na nim narzędziami męki: młotkiem i obcęgami. Z krzyża promieniowała niezwykła jasność otaczająca Maryję, Piękną Panią, jak ją nazywały dzieci.

Na miejscu objawienia (ok. 1750 m n.p.m.) wytrysnęło źródło. Płynie ono od dnia objawienia bez przerwy, aż do dnia dzisiejszego. Po przeprowadzeniu badań, które polegały m. in. na przesłuchaniu dzieci i weryfikacji ich relacji oraz badaniu wydarzeń wiążących się zwykle z objawieniami (np. nadzwyczajne uzdrowienia), po otrzymaniu zgody papieża, biskup Philibert de Bruillard, ordynariusz diecezji Grenoble ogłosił dnia 19 września 1851 roku, że"Objawienie się Najświętszej Maryi Panny dwojgu pastuszkom dnia 19 września 1846r., na jednej z gór, należących do łańcucha Alp, położonej w parafii La Salette, w dekanacie Corps, posiada w sobie wszystkie cechy prawdziwości i wierni mają uzasadnione podstawy uznać je za niewątpliwe i pewne".

Po 19 września 1846 roku Melania, a później Maksymin, któremu pomagał nawrócony ojciec, ustawili krzyże, aby zaznaczyć miejsce objawienia. Na wiosnę pielgrzymi ustawili 14 tradycyjnych stacji drogi krzyżowej, wytyczając drogę, którą przeszła Piękna Pani po zakończeniu rozmowy z dziećmi. Droga ta, przypominająca kształtem literę "S", istnieje do dzisiaj i znajduje się w okolicach źródła. Kończy się ona figurą przedstawiającą Maryję wznoszącą się do nieba, z twarzą skierowaną w stronę Rzymu, dla podkreślenia jedności z Kościołem.

Z biegiem lat papieże przyznawali kolejne przywileje, zarówno nabożeństwu do Matki Bożej Saletyńskiej, jak i Sanktuarium w La Salette.

Orędzie

Objawienie Maryi ma na celu obudzić wiernych, zburzyć obojętność, pewność siebie
i doprowadzić do oparcia życia na Jezusie Chrystusie. Słowa Orędzia obnażają nieposłuszeństwo wobec Boga, lekceważenie Kościoła i sakramentów, zapraszają do odnowy modlitwy i świadectwa wobec innych ludzi.

Księża Saletyni

Saletyni, Zgromadzenie Księży Misjonarzy Matki Boskiej z La Salette zostało założone 1 maja 1852 roku przez bpa Philiberta de Bruillard, a zatwierdzone przez Leona XIII 14 maja 1890 roku. Obecnie Misjonarze Matki Bożej z La Salette pracują w 24 krajach świata, Siostry Saletynki w czterech.

BAZYLIKA

Budowę świątyni rozpoczęto 25 maja 1852 roku, a zakończono w 1865 roku. Bazylikę wybudowano w stylu neoromańskim (sklepienie) i neobizantyjskim (kolumny i głowice). długość kościoła wynosi 44,5 m, szerokość 15 m, wysokość nawy głównej 18,5 m. Bazylika posiada 800 miejsc siedzących.
Wnętrze
Witraże
- nad prezbiterium w centrum i po obu stronach widzimy trzy medaliony przedstawiające trzy fazy objawienia
- na szczycie nawy głównej Dwunastu Apostołów
- w środkowej części nawy głównej tajemnice Różańca św.
Chrystus Pankrator (Wszechmogący)
Autorem malowidła z 1989 roku jest współczesny artysta francuski Arcabas. Przedstawia ono Chrystusa w chwale. W oczy rzuca się asymetria twarzy. Lewa strona wyraża Miłosierdzie. Prawa strona przedstawia Sprawiedliwość. Krzyż widoczny na policzku oznacza Mękę Pańską. Kolor złoty objawia zmartwychwstanie, czerwony - dar życia, brąz - człowieczeństwo Chrystusa. Aureola nad Jego głową jest znakiem przymierza. Oczy Chrystusa patrzą na nas niezależnie od zajmowanego przez nas miejsca w bazylice. Figura w głównym ołtarzu Datowana jest na 1879 rok. Sanktuarium otrzymało wówczas tytuł bazyliki mniejszej. Figura została ukoronowana w tym samym roku. Aby upamiętnić to wydarzenie ofiarowano wtedy także organy.
Serce Maksymina
Serce Maksymina i jego przyjaciela (fundatora figur na miejscu zjawienia i organów) znaleźć można w prezbiterium za organami po lewej stronie. Po prawej stronie bazyliki serce biskupa de Bruillard, który w imieniu Kościoła zatwierdził prawdziwość objawienia na La Salette.

Na terenie sanktuarium znajdują się m.in.: Muzeum - wejście z bazyliki, prezentuje m.in. historię objawienia i wznoszenia kompleksu sanktuarium, Cudowne Źródło, płynące od 19 września 1846 roku i cmentarz.

POLECAM STRONY

www.lasalette.cef.fr - oficjalna strona sanktuarium  
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH