POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O LIECHTENSTEINIE?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"ZARYS HISTORII KSIĘSTWA LIECHTENSTEIN   RÓD LIECHTENSTEIN   ATRAKCJE TURYSTYCZNE VADUZ

LIECHTENSTEIN
KSIĘSTWO LIECHTENSTEIN
FURSTENTUM LIECHTENSTEIN

INFORMACJE PODSTAWOWE

Księstwo Liechtenstein położone jest w środkowo-zachodniej Europie w Alpach, pomiędzy Austrią (z którą graniczy od wschodu) i Szwajcarią (graniczy z nią od zachodu), na wschodnim brzegu górnego Renu.
Powierzchnia państwa: 160 km2.
Łączna długość granic: 76 km
- granica z Austrią (prowincja Vorarlberg) - 34,9 km,
- granica ze Szwajcarią (kanton Sant Gallen - 27 km i kanton Graubun - 14 km) - 41,1 km.
Księstwo nie posiada dostępu do morza.
Długość państwa: 24,6 km.
Szerokość państwa: 12,4 km.
Najniżej położony punkt kraju: Ruggeller Riet 430 m n.p.m.
Najwyżej położony punkt kraju: Grauspitz 2 599 m n.p.m.
Liczba mieszkańców: 34 000 (2006).
Stolica: Vaduz.
Większe miasta: Schaan, Balzers, Ruggell.
Język urzędowy: niemiecki.
Waluta: 1 frank szwajcarski=100 centymów.
Skład narodowościowy: Liechtensteinczycy (62,5%), Szwajcarzy (15,7%), Austriacy (7,7%), Niemcy (3,7%) i inni.
Religia: katolicy (76,2%), protestanci (7,1%) i inni.

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Państwo składa się z 11 gmin, tworzą one dwie prowincje: Oberland (z Vaduz) i Unterland. Gminy: Vaduz, Schaan, Balzers, Triesen, Eschen, Mauren, Triesenberg, Ruggell, Gamprin, Schellenberg, Plnken

WARUNKI GEOGRAFICZNE

Północną i zachodnią część kraju zajmuje szeroka, zalewowa dolina górnego Renu i Saminy, położona na wysokości 500 m n.p.m. Została ona zamieniona na pola uprawne. Wschodnią i środkową część Liechtensteinu zajmują Alpy Retyckie.

KLIMAT

W dolinie Renu umiarkowany ciepły ze średnią temperaturą stycznia nie spadającą poniżej zera stopnia Celsjusza. Na łagodzenie klimatu wpływa ciepły i suchy wiatr z południa. Z tego powodu wiosny są wczesne. Na pozostałym obszarze jest łagodny klimat górski z zaznaczonymi piętrami klimatycznymi.

FLORA I FAUNA

W wysokich górach występuje roślinność typu alpejskiego. Niższe partie gór porastają lasy świerkowe i liściaste (buk, klon, wiąz, jesion), które pokrywają 2/5 terytorium kraju i są pod ścisłą ochroną.
Świat zwierzęcy reprezentują m.in. świstaki, lisy, jelenie, borsuki oraz łosie.

GOSPODARKA

Księstwo należy do najbogatszych państw na świecie. Niskie podatki i korzystne przepisy sprawiły, że w Liechtensteinie mają siedziby liczne przemysłowe i finansowe firmy zagraniczne (około 75 000 firm posiada tutaj nominalną siedzibę).
Struktura zatrudnienia: usługi (51%), przemysł (47%), rolnictwo (2%).
Towary eksportowe: części dla przemysłu lotniczego i rakietowego, elektronika, materiały
i urządzenia do protetyki dentystycznej, soczewki, przyrządy optyczne, meble, wina i owoce.
Towary importowane: maszyny, materiały budowlane, wyroby metalowe.
Liechtenstein nie posiada żadnych surowców naturalnych, stąd muszą być one sprowadzane, podobnie jak paliwa.
Głównymi partnerami handlowymi są: Wielka Brytania, Szwajcaria, Niemcy i Francja.
Ważną gałęzią gospodarki jest turystyka (30% dochodów państwa) i sprzedaż oryginalnych znaczków pocztowych.
Rolnictwo nastawione jest na uprawę zbóż, owoców, winorośli, warzyw i na hodowlę bydła. 25% terytorium Księstwa to obszary uprawne.
Łączna długość dróg - 380 km, linii kolejowych - 19 km, szlaków śródlądowych - 26 km.

USTRÓJ POLITYCZNY

Liechtenstein jest wielopartyjną monarchią konstytucyjną z jednoizbowym parlamentem - Landtagiem, liczącym 25 miejsc.
Na czele państwa stoi książę (od 1989 Hans Adam II).
Deputowani do parlamentu, wybierani są w wyborach powszechnych proporcjonalnych co 4 lata (obowiązek uczestnictwa w wyborach mają mężczyźni od 25 roku życia).
Władza ustawodawcza należy do księcia i Landtagu. Książę ma prawo veta w stosunku do ustaw uchwalonych przez parlament. Żadna zmiana konstytucji nie może być przeprowadzona bez zgody księcia, ale monarchia może być zniesiona na drodze referendum.
Władza wykonawcza należy do rządu, składającego się z premiera i 4 ministrów, tzw. radców rządowych, mianowani są oni przez księcia na wniosek parlamentu.
Bieżące sprawy polityczne nadzoruje Książę Następca Tronu (Książę Alojzy).
Władza sądownicza leży w gestii Sądu Najwyższego, składającego się z 5 sędziów mianowanych przez księcia.
W wyniku układów ze Szwajcarią, problemy bezpieczeństwa zewnętrznego spoczywają na Szwajcarii. Państwo nie posiada własnej armii.

PARTIE POLITYCZNE

Unia Ojczyźniana, Postępowa Partia Obywatelska Liechtensteinu, Wolna Lista.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Międzynarodowy Trybunał Karny, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Rada Europy, Światowa Organizacja Handlu.

KULTURA I SZTUKA

Są włączone w nurt sztuki europejskiej i tak jak ona podlegały wszelkim trendom i kierunkom. W pierwszym okresie istnienia państwa dominowała sztuka niemiecka, później doszły do głosu wpływy francuskie.
Liechtenstein posiada jedną z najwspanialszych prywatnych kolekcji dzieł sztuki, będącą własnością księcia.

CIEKAWOSTKI

POLECAM STRONY

www.liechtenstein.li

BIBLIOGRAFIA

Przy opracowywaniu tematu korzystałem z informacji znajdujących się m.in. w następujących źródłach:
CIA - THE WORLD FACTBOOK
Liechtenstein - A Modern History, David Beattie, CMG. London.2004
Popularna Encyklopedia Powszechna pod redakcją Ludwika Czopeka, Kraków 1996.
 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH