POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O LIECHTENSTEINIE?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"KSIĘSTWO LIECHTENSTEIN

HISTORIA KSIĘSTWA LIECHTENSTEIN W ZARYSIE

Teren dzisiejszego państwa Liechtenstein był zamieszkiwany już 5000 lat p.n.e. o czym świadczą znaleziska na stanowiskach archeologicznych w Gutenberg i Eschnerberg.
W czasach rzymskich zimie te należały do prowincji Retia, która powstała w 15 roku p.n.e.
W IV wieku nastąpił początek chrystianizacji tych terenów.
Na przełomie IV i V stulecia osiedlili się tutaj Alemanowie - protoplaści dzisiejszych mieszkańców kraju.
V - VIII wiek to okres współistnienia kultury łacińskiej i Alemanów.
W VIII stuleciu Karol Wielki włączył obszar dawnej rzymskiej Retii do Królestwa Franków
i utworzył tu hrabstwo obejmujące późniejsze hrabstwo Vaduz - na południu i hrabstwo Schellenburg - na północy.
W IX wieku sporządzono dokumenty spisu włości, które wymieniają z nazwy następujące miejscowości: Balzers, Schaan i Eschen.
Przez okres X, XI i pierwszej połowy XII wieku, konkretnie do roku 1146 ziemie te należały do Bregencji.
1342 - na scenie historii pojawia się hrabstwo Vaduz.
1396 - hrabstwo Vaduz zostało uzależnione przez Rzeszę Niemiecką.
1434 - do hrabstwa Vaduz przyłączono hrabstwo Schellenburg.
1699 - austriaccy książęta Liechtenstein zakupili posiadłość Schellenburg.
1712 - Liechtensteinowie kupili hrabstwo Vaduz, tworząc w ten sposób Księstwo Liechtenstein.

KALENDARIUM KSIĘSTWA LIECHTENSTEIN

23 stycznia 1719 roku Austria uznała Księstwo za suwerenne, pozostające w granicach cesarstwa niemieckiego.
1804 - władca austriacki Franciszek I przymuszony przez Napoleona I zrzekł się tytułu cesarza rzymskiego, a Liechtenstein został w 1806 roku członkiem Związku Reńskiego (związek państw zachodnioniemieckich pod protektoratem Francji), do którego należał do roku 1814.
1815-1866 - Liechtenstein wchodził w skład Związku Niemieckiego. W tym okresie Księstwo utrzymywało ścisły związek polityczny i gospodarczy z Austrią. Wraz z nią wystąpiło w 1866 roku ze Związku Niemieckiego i uzyskało niepodległość.
1914-1918 - podczas I wojny światowej Liechtenstein był państwem neutralnym.
Po klęsce Austrii Księstwo Liechtenstein nawiązało ścisłe stosunki z neutralną Szwajcarią.
1918 - od tego roku zaczęły powstawać w Księstwie pierwsze partie polityczne.
1921 - Liechtenstein zawarł ze Szwajcarią umowę pocztową i monetarną. Od tego też roku Księstwo Liechtenstein stało się na mocy ustawy zasadniczej monarchią konstytucyjną.
1923 - Księstwo podpisało ze Szwajcarią unię celną.
1949 - Liechtenstein został członkiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.
1978 - Księstwo stało się członkiem Rady Europy.
1984 - w wyniku referendum narodowego przyznano kobietom prawa wyborcze.
1985 - z wizytą przybył papież Jan Paweł II. Książę Franciszek Józef II przekazał władzę Księciu Hansowi Adamowi II.
1989 - zmarł Książę Franciszek Józef II.
1990 - Liechtenstein wstąpił w szeregi ONZ.
1991 - Księstwo zostało członkiem EFTA.
1993 - odbyły się aż dwukrotnie wybory do Landtagu.
2003 - ogólnonarodowe referendum zwiększyło uprawnienia monarchy.
 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH