POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O CZECHACH?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"REPUBLIKA CZESKA   PRAGA   PRAGA - GALERIA ZDJĘĆ

MALÁ STRANA
MAŁA STRONA

Dzielnica Pragi, do 1784 roku samodzielne miasto na lewym brzegu Wełtawy. Zajmuje powierzchnię 1,37 km2i jest zamieszkała przez 6 445 osób (2006 r.)

ZARYS HISTORII
Założona została u stóp Hradczan w 1257 roku przez króla Przemysława Ottokara II (1253-1278). Osiedlili się tutaj koloniści z północnych Niemiec. Początkowo nazywała się Nowym Miastem, natomiast już od XIV wieku znana jest pod nazwą Malá Strana. Pierwszy okres świetności przeżywała za rządów Karola IV (1346-1378). Rozbudował on znacznie miasto i otoczył murem (tzw. mur głodowy). Przekleństwem Maléj Strany okazały się wojny husyckie i pożary - szalejące żywioły od XV wieku regularnie niszczyły zabudowę. Zamieszkująca miasto biedota, nie mająca środków finansowych na odbudowę swoich domostw, odsprzedawała tereny arystokratom, których ściągała tutaj bliskość Hradczan. Od XVII wieku Malá Strana zaczęła nabierać charakteru rezydencjalnego - powstawały rozległe rezydencje i pałace magneterii i bogatej szlachty, z której najważniejsze były rody Wallensteinów, Lichtensteinów, Michnów i Nosticów. W 1784 roku Malá Strana wraz z innymi historycznymi dzielnicami stała się zalążkiem zjednoczonej Pragi, a wiele uliczek i budynków zyskało barokowy wygląd. W latach 1787-1791 często przebywał tutaj Wolfgang Amadeusz Mozart. Pod koniec XIX wieku pojawiły się tutaj pierwsze w Pradze tramwaje elektryczne, natomiast na wzgórzu Petřín w 1891 roku odbyła się krajowa wystawa jubileuszowa, której najsłynniejszą pamiątką jest kopia wieży Eiffla - Petřínská rozhledna.

WARTO ZOBACZYĆ

RYNEK MAŁOSTRAŃSKI
Malostranské náměstí jest centralnym punktem Maléj Strany. Do 1919 roku znajdował się tutaj pomnik feldmarszałka Radetzky'ego, obecnie w lapidarium. Na środku rynku wznosi się potężny barokowy kościół św. Mikołaja z 1735 roku, z którego kopuły roztacza się widok na zabytkowe dzielnice Pragi. Początkowo był to duży plac targowy przy zewnętrznych murach obronnych Zamku Praskiego. Kamienice i pałace otaczające rynek pamiętają przebudowę w okresie renesansu i baroku. Obecnie wiele jej barokowych pałaców jest siedzibami ambasad.

KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA (Kostel sv. Mikuláše)
Pierwotny kościół św. Mikołaja powstał w tym miejscu jeszcze w XIII wieku - był to wówczas kościół farny lokowanego tu miasta Malá Strana (wówczas noszącego nazwę Nowe Miasto), został poświęcony w 1283 roku. Pod koniec XVI wieku zaczęli starać się o jego przejęcie jezuici - starania te zostały uwieńczone sukcesem w 1625 roku. Zakonnicy wykupili sąsiednie domy, budując na ich miejscu kompleks klasztorny. Stary gotycki kościół istniał jeszcze do roku 1737, podczas gdy obok od 1703 roku pod kierownictwem m.in. Giovanniego Orsiego i Francesco Lurago, ale przede wszystkim architektów ojca i syna - Christopha oraz Kiliana Dientzenhoferów stawiano nową świątynię barokową. Powstał potężny kościół, z bocznymi kaplicami, zwieńczony kopułą o średnicy 17 metrów. Kopułę ukończył Kilian Ignatz Dientzenhofer (1689-1751) w roku 1751, a udekorował freskiem "Adoracja Świętej Trójcy" Frantz Palko w latach 1752-1753. Fasadę bogato rozczłonkowaną ukończył w 1710 roku Christoph Dientzenhofer (1655-1722). Potężna dzwonnica, została ukończona jako ostatnia część świątyni w 1756 roku przez Anselma Lurago. Ostatecznie prace zakończył Anselmo Lurago, zięć Kiliana dopiero w roku 1761, wtedy też świątynia uzyskała swój wystrój wewnętrzny z imponującymi freskami - w nawie głównej przedstawiającym życie i cuda patrona, a we wnętrzu kopuły - św. Trójcę. Z 1746 roku pochodzą organy, a dzięki swej akustyce kościół dziś jest częstym miejscem koncertów (tradycja ta sięga XVIII wieku, wówczas grał tu np. Wolfgang Amadeusz Mozart). W 1773 roku zakon jezuitów został skasowany, a do kościoła św. Mikołaja na powrót przeniesiono siedzibę parafii małostrańskiej. Świątynia w latach pięćdziesiątych XX wieku przeszła gruntowną restaurację.

KOŚCIÓŁ PANNY MARII ZWYCIĘSKIEJ (Kostel Panny Marie Vítězné)
Był pierwszą barokową budowlą Pragi. Zbudowany dla niemieckich luteranów w latach 1611-13 przez włoskiego architekta Giovanniego Filippi. Po zwycięstwie katolików pod Białą Górą świątynia przeszła w ręce karmelitów, którzy go przebudowali i nadali mu nowe wezwanie, upamiętniające zwycięstwo. Aktualny wygląd zewnętrzny pochodzi z roku 1644, natomiast wystrój wnętrza z początku XVIII wieku. W kościele - na ołtarzu, na prawo od nawy głównej - znajduje się mierząca 46 cm wysokości figurka tzw. Praskiego Dzieciątka Jezus. Woskową figurkę, w której osadzone są setki szlachetnych kamieni, podarowała karmelitom w 1628 roku bogata szlachcianka Polyksena Lobkovic, która przywiozła ją z Hiszpanii. Jezusek ma zmieniane regularnie ubranka, zakładane w zależności od dnia roku. Figurka bardziej jest znana jako - il Bambino di Praga. Związany jest z nią szereg relacji o cudownych uzdrowieniach.

KOŚCIÓŁ ŚW. JANA NA PRANIU (Kostel sv. Jana Na Pràdle)
Wzniesiony w XIII wieku na miejscu jeszcze starszego kościoła. Wielokrotnie przebudowywany. W XVIII wieku miała miejsce kasacja kościoła i założonego w jego sąsiedztwie w XVII wieku szpitala. W budynku urządzono pralnie, skąd pochodzi obecna nazwa kościoła. Przed kościołem w roku 1715 wzniesiono posąg św. Jana Nepomucena autorstwa Jana Brokoffa.

KOŚCIÓŁ ŚW. TOMASZA (Kostel sv. Tomáše)
Kościół jest częścią większego kompleksu klasztornego augustianów, ufundowanego przez Wacława II w 1285 roku. Budowa kompleksu trwała do roku 1379. Kościół zbudowany pierwotnie w stylu gotyckim, spalony w trakcie wojen husyckich, był jednym z niewielu kościołów, które pozostały katolickie. W 1723 roku zniszczony przez uderzenie piorunem. Przebudowa projektu K. I. Dietzenhofera z lat 1727-1731 nadała mu obecny barokowo-gotycki wygląd. Na ołtarzu głównym znajdują się kopie obrazów Rubensa pt. "Męczeństwo świętego Tomasza" oraz "Święty Augustyn" (oryginały są przechowywane w praskiej Galerii Narodowej). Freski w sklepieniu nawy głównej oraz we wnętrzu kopuły są autorstwa Václava Vavřinca Reinera. Pochowano tu kilka ważnych osobistości z otoczenia cesarza Rudolfa II, między innymi nadwornego architekta Ottavia Aostalliego i rzeźbiarza Adriaena de Vries.

KOŚCIÓŁ PANNY MARII POD ŁAŃCUCHEM (Kostel Panny Marie pod Řetězem)
Najstarszy kościół na Maléj Stranie. Założony został w XII wieku przez Władysława II (1140-1158), który podarował go joannitom i należał do zespołu obwarowań ich zakonu. Zakon ten w późniejszych czasach znany był jako Kawalerowie Maltańscy. W XIII wieku powstało wczesnogotyckie prezbiterium, a w wieku XIV dwie, nigdy ostatecznie nie ukończone, wieże oraz łączący je przedsionek. W wieku XVII prezbiterium przebudowano w stylu barokowym (1640 - architekt Carlo Lurago) . Na ołtarzu głównym znajduje się obraz autorstwa Karela Škréty przedstawiający Madonnę i św. Jana Chrzciciela przybywających z pomocą Kawalerom Maltańskim podczas bitwy morskiej pod Lepanto (1571) z Turkami. autorstwa Karela Škréty.

KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA (Kostel sv. Josefa)
Kościół powstał przy klasztorze karmelitek. Budowa trwała w latach 1687-1693. Świątynię zaprojektował Donat Ignatius à Jesu z Lowanium.

PETRZIN (Petřín)
Wzgórze na lewym brzegu Wełtawy w Pradze, w sąsiedztwie Hradczan. Jego obecna infrastruktura to głównie wynik praskiej jubileuszowej wystawy krajowej z roku 1891. Na tę okazję wybudowano tu m.in. kolejkę linową, wieżę widokową na wzór wieży Eiffla (Petřínská rozhledna) oraz Labirynt Luster (Zrcadlové bludiště). Petřínská rozhledna to 60-metrowa stalowa, ośmioboczna wieża, wybudowana w roku 1891. Używana była jako wieża obserwacyjna i transmisyjna. Obecnie spełnia wyłącznie funkcję widokową i jest najwyższym obiektem tego typu w Czechach. Wieża otwarta jest cały rok, a dostęp na platformę widokową na wysokości 55 metrów umożliwia odwiedzającym 299 schodów. Z góry rozpościera się widok na całą stolicę Czech, a nawet przy dobrej widoczności można zobaczyć oddaloną o 150 km Śnieżkę.

POLECAM STRONY 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH