POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O GRECJI?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"REPUBLIKA GRECJI
METEORY - GALERIA ZDJĘĆ

METEORY
METEORA

Monastyry Meteory są jedną z największych atrakcji turystycznych Grecji. Ten słynny masyw skał z piaskowca z kompleksem klasztorów na ich szczytach znajduje się w środkowej Grecji na północno-zachodnim krańcu równiny tesalijskiej w okolicy miasta Kalambaka. Skały osiągają wysokość do 613 m n.p.m. Na szczytach skał umiejscowiony jest zespół prawosławnych klasztorów (monastyrów). Początkowo wszelkie materiały potrzebne do budowy i życia mnichów wciągane były na linach, również odwiedzający mogli dostać się do monastyrów jedynie w ten sposób. Obecnie część z monastyrów udostępniona jest dla zwiedzających i dla ich wygody zostały wybudowane schody i pomosty. W roku 1988 klasztory Meteory zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Pierwsze wspólnoty religijne pojawiły się w Meteorach pod koniec X wieku, mieszkając w jaskiniach i pustelniach. Prawdopodobnie pierwszym mnichem, który przybył tutaj założyć samotnię był Warnawas. Św. Atanazy, założyciel Wielkiego Meteora (Megalo Meteoro), najstarszego monastyru, założył pierwszy klasztor w 1336 roku. Przybył on z góry Athos. Szczyt ma 613 m n.p.m. wysokości, natomiast wznosi się nad Kalambaką na wysokość 413 metrów. Mnich Atanazy nazwał skałę "Meteor" ("w powietrzu""), od tego czasu cały kompleks skał nazywany jest Meteorami. Okres świetności klasztory przeżywały za panowania osmańskiego sułtana Sulejmana Wspaniałego (1520-1566). Monastyry gromadziły ogromne skarby, czerpiąc zyski z posiadłości ziemskich w Tesalii, Wołoszczyźnie i Mołdawii. Od XVIII wieku klasztory zaczęły podupadać (głównie na skutek kłótni opatów i erozji nieumiejętnie budowanych i konserwowanych budynków). W sumie wybudowano 24 klasztory (każdy na innej skale).

Współcześnie tylko sześć klasztorów jest zamieszkanych i toczy się w nich normalne życie monastyczne. Są to cztery klasztory męskie i dwa żeńskie: Agios Nikolaos (Świętego Mikołaja), Agios Stefanos (Świętego Stefana), Agias Triados (Świętej Trójcy), Megalo Meteoro (Wielki Meteor, Przemienienia Pańskiego), Roussanou (Rusanu, Świętej Barbary) i Varlaam (Wszystkich Świętych).

MONASTYR VARLAAM (Μονή Βαρλαάμ)
Klasztor znajduje się na drugiej co do wysokości skale Meteorów wznoszącej się 373 m nad równiną (na najwyższej znajduje się Wielki Meteor), prowadzą do niego schody wykute w skale na początku XX wieku o około stu stopniach. Został założony w 1350 roku przez mnicha Warłaama (stąd nazwa), który wspiął się na wierzchołek i wybudował kościółek pod wezwaniem Trzech Mędrców, cele i cysternę na wodę. Po jego śmierci miejsce opustoszało na 200 lat. Odbudowy świątyni i klasztoru podjęli się zamożni bracia-zakonnicy Teofanis i Nektarios Apsarades z Janiny w 1517 roku. Transport materiałów trwał podobno dwadzieścia dwa lata. Wybudowali kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych (1548), i kaplice: Trzech Mędrców (1566) i św. Jana Chrzciciela oraz wieżę wyciągową. W końcu XVI i na początku XVII wieku na terenie klasztoru działały renomowane pracownie kopiowania manuskryptów oraz haftu sakralnego. W początkach XIX wieku zbudowano schody i drewniane mostki, które zastąpiły system drabin nad przepaściami. Po długich latach opuszczenia i zaniedbania monastyr rozpoczął nową egzystencję w 1961 roku, kiedy powtórnie zaludnili go mnisi, wśród których znajdowali się m.in. późniejsi hierarchowie Greckiego Kościoła Prawosławnego: metropolita Pireusu Kalinikos, metropolita Katerini Agathonikos, oraz arcybiskup Aten i Grecji Chrystodoulos. Podczas gruntownego remontu na przełomie XX i XXI wieku rozbudowano i unowocześniono zaplecze mieszkalne oraz pracownie, a także odnowiono zabytkowe budynki. Zabudowania klasztorne pochodzą z początku XVI wieku.

Główna świątynia klasztorna pod wezwaniem Wszystkich Świętych w obecnej postaci została zbudowana w 1548 roku. Ma formę trójkonchowej budowli z dwiema kopułami nad nawą i narteksem. We wnętrzu zwraca uwagę bogato rzeźbiony drewniany ikonostas, trony biskupa i opata oraz relikwiarz i pulpit, wszystkie ozdobione inkrustacjami z macicy perłowej i kości słoniowej. Odrestaurowane malowidła na ścianach datowane są na rok 1548 (dzieła Franko Katelano) i 1566 rok (autorstwa Jerzego i Franka Kontari). Malowidła w nawie przedstawiają Madonnę z Dzieciątkiem, Pantokratora jako Sędziego Sprawiedliwego (w kopule głównej), ewangelistów (w pendentywach), uzbrojonych świętych (w absydach po obu stronach nawy) oraz wiele scen z życia Chrystusa (w górnych partiach ścian). W narteksie przedstawiono głównie postacie świętych (Chrystus w otoczeniu aniołów i duchów niebieskich widnieje w kopule). Na zachodniej ścianie przedsionka znajduje się niecodzienne malowidło, przedstawiające pustelnika Zissisa lamentującego nad otwartym grobem ze szkieletem Aleksandra Wielkiego, stanowiące alegorię przedstawiającą nietrwałość ludzkiego żywota oraz przemijalność sławy i bogactwa.

Inne zabytki klasztorne
Kaplica pod wezwaniem Trzech Mędrców, wzniesiona w 1627 roku, udekorowana freskami pochodzącymi z 1637 roku o charakterystycznych cechach okresu późnobizantyjskiego. Spośród zabudowań klasztornych na uwagę zasługują też: stary refektarz, dawne hospicjum, kaplica świętych Kosmy i Damiana, wieża wyciągowa z gankiem, kołowrotem i siecią oraz piwnica, w której stoją ogromne drewniane cysterny na wodę. W starym refektarzu zamienionym na muzeum zgromadzono misternie zdobione przedmioty liturgiczne, ornaty i ikony. Na uwagę zasługuje Biblia należąca niegdyś do cesarza bizantyjskiego, Konstantyna Porfirogenety, z jego własnoręcznym podpisem oraz misternie zdobiony kodeks z XI wieku. W sumie w klasztorze przechowywanych jest 269 kodeksów i liczne manuskrypty. Między katolikonem a furtą klasztorną znajduje się dawna kuchnia klasztorna, w której wnętrzu urządzono niewielką wystawę historyczną zawierającą czarno-białe fotogramy i stare przedmioty ilustrujące przeszłość Meteorów.

POLECAM STRONY

 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH

KSIĄŻKA W PROMOCJI DNIA