POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O MONAKO?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"KSIĘSTWO MONAKO

HISTORIA KSIĘSTWA MONAKO W ZARYSIE

STAROŻYTNOŚĆ

Na terytorium dzisiejszego Monako odkryto w Jaskini św. Marcina ślady istnienia osady już w II tysiącleciu p.n.e., czyli z czasów pobytu plemion Ligurów. Osada pełniła wtedy rolę portu. Zamieszkiwali te ziemie także Fenicjanie (około 600 roku p.n.e. rozbudowali port) i Grecy, którzy wybudowali tutaj świątynię Herkulesa (Heraklesa). Osada Monakos lub Port Herkulesa w czasach greckich stanowiła etap na Szlaku Herkulesa, wiodącym z Hiszpanii do Italii. Nazwa pochodzi od greckiego Monoikos - oznaczającego Herkulesa mającego tylko jedną świątynię lub od imienia fenickiego boga Melkarta (po grecku Monoikos). W czasach rzymskich kolejny raz rozbudowano port (w II wieku p.n.e.) a osadę nazywano Portus Herculis Monoeci.

BARBARZYŃCY, ARABOWIE I GENUEŃCZYCY

W wiekach VI-X panami tej ziemi były plemiona barbarzyńskie, a następnie Saracenie, których wyparto w 975 roku. W XI stuleciu teren ten został uzależniony przez Genuę. Pierwsza pisana wzmianka o Monako w naszej erze pojawiła się w roku 1191, kiedy to cesarz Henryk VI zgodził się na jawne władztwo Genui nad Monako w zamian za poparcie genueńczyków dla swoich interesów politycznych na Półwyspie Apenińskim. W roku 1215 genueńczycy osiedlają się na Skale i zaczynają budować fortecę, kamień węgielny położono 10 czerwca tegoż roku. Pod koniec XIII wieku doszło w państwach włoskich do sporów politycznych pomiędzy zwolennikami papiestwa (gwelfami) i cesarza (gibelinami). Założyciel dzisiejszego państwa Monako, Francesco Grimaldi należał do gwelfów i musiał w pewnym momencie opuścić rodzinną Genuę.

PAŃSTWO RODU GRIMALDICH

Francesco Grimaldi znany jako "Malizia" (Przebiegły) 8 stycznia 1297 roku w przebraniu zakonnika franciszkańskiego wywiódł w pole genueńskich strażników zamku, którzy wpuścili go do środka. Grimaldi ze swoimi towarzyszami wymordował załogę twierdzy i odebrał Monako panującej tu rodzinie genueńskiej. Ród, który reprezentował "Malizia" należał do najznakomitszych familii Genui, był znany na kartach historii Republiki od 1133 roku, kiedy to członek rodu Otto Canelli został konsulem Genui. W 1296 roku musieli oni opuścić Genuę w wyniku przegranej rywalizacji z gibelinami - Fulco del Cassello. W roku 1301 Grimaldi stracili kontrolę nad Monako, lecz powrócili tu po 30 latach. 12 września 1331 roku Charles I Grimaldi zajął Skałę. Jest uważany przez kronikarzy Grimaldich za właściwego założyciela Księstwa. Znany był na dworze króla Francji Filipa IV, uczestniczył w bitwie pod Crecy w 1346 roku, w której wyróżnił się mądrością wydawanych rozkazów i odwagą. Kupił Menton (1346) i Roquebrune (1355), które wchodziły w skład Księstwa do roku 1861. Był synem Rainiera I, admirała floty francuskiej i ojcem Rainiera II, który służył na dworze króla Jana Dobrego.

KALENDARIUM

1489 - niezależność Monako uznały: Francja, Królestwo Sardynii i Państwo Kościelne.
1512 - ponowne potwierdzenie suwerenności Monako przez króla Francji Ludwika XII.
1524 - władca Monako Augustin I oddał kraj pod protektorat hiszpański.
1641 - nastąpił koniec protektoratu hiszpańskiego, książę Honore III ponownie obrał Francję za sojusznika Księstwa.
Monako pod opieką Francji pozostaje do roku 1693.
1701 - na tron wstąpił książę Antoine I, pod jego rządami państwo otrzymało nowe fortyfikacje.
W czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej ród Grimaldich został usunięty z tronu (1793), państwo zaś zaanektowane zostało jako Fort Hercules i znajdowało się w granicach Francji do 1814 roku.
1815 - odrodzone po Kongresie Wiedeńskim Księstwo znalazło się pod opieką Królestwa Sardynii, taki stan trwał do roku 1860.

Traktat podpisany z Francją w 1861 roku przywrócił niepodległość Monako w zamian za Rocquebrune i Menton. Od tego czasu granice Księstwa Monako nie zmieniły się.
1863 - książę Charles III powołał do życia słynne później Kasyno (jako nowe źródło dochodów) pod nazwą Societe des Bains de Mer, a Towarzystwo Seabath Company zaczyna budować hotele, teatr i wspomniane Kasyno. Przykładem dla Charlesa III było kasyno w Nicei.
1865 - wprowadzono unię celną i walutową z Francją.
1866 - powstaje Monte Carlo, nazwę otrzymało na cześć księcia Charlesa III.
1868 - nastąpiło otwarcie linii kolejowej Nicea-Monako-Ventimiglia.
Dekretem księcia z dnia 8 lutego 1869 roku zniesiony został w Księstwie podatek dochodowy.
1911 - nastąpiło zakończenie rządów absolutnych, wprowadzono monarchię konstytucyjną z podziałem władzy między księcia a pochodzącą z wyborów Radę Narodową.
W latach 1942-1944 trwała okupacja niemiecka. W 1949 roku zmarł książę Ludwik II, który skrycie popierał działania niemieckie. Po jego śmierci tron przejął wnuk, książę Rainier III.
1956 - książę Rainier III poślubił gwiazdę Hollywood Grace Kelly, którą poznał rok wcześniej na Festiwalu Filmowym w Cannes. Z małżeństwa pochodzi troje dzieci: Karolina urodzona w 1957 roku, Albert urodzony w roku 1958, Stefania urodzona w roku 1965.
1959 - książę Rainier III zawiesił Radę Narodową z powodu sporu wokół budżetu.
1962 - przyjęto znowelizowaną konstytucję, która potwierdziła, że Monako jest monarchią konstytucyjną. Zawarty zaś układ z Francją stanowił, że po wygaśnięciu dynastii Grimaldich, Monako stanie się integralną częścią Francji. Książę przywrócił parlament.
1981 - książę Albert wmurował kamień węgielny pod nowe miasto Fontvieille.
14 października 1982 - zginęła w wypadku samochodowym w Monte Carlo księżna Grace.
1985 - zainaugurowano działalność Stadionu im. Ludwika II.
28 maja 1993 - Monako zostało członkiem ONZ.
2002 - przyjęto zmiany w konstytucji, pozwalające utrzymać ciągłość sukcesji nawet w razie bezpotomnej śmierci następcy tronu, Alberta.
2005 - zmarł książę Rainier III. 6 kwietnia tron objął książę Albert II.
 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH