POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O SŁOWENII?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"HISTORIA SŁOWENII W ZARYSIE  LUBLANA

SŁOWENIA
REPUBLIKA SŁOWENII

SLOVENIJA
REPUBLIKA SLOVENIJA

INFORMACJE PODSTAWOWE
Położenie: państwo w południowej Europie, nad Morzem Adriatyckim
Powierzchnia: 20 273 km2, w tym:
ląd: 20 151 km2
wody: 122 km2
Długość granic: 1 086 km, w tym z: Austrią - 330 km, Chorwacją - 455 km, Węgrami - 102 km i Włochami - 199 km
Długość wybrzeża: 46,6 km
Najniżej położony punkt: Morze Adriatyckie: 0 m n.p.m.
Najwyżej położony punkt: Triglav 2 864 m n.p.m.
Ludność: 2 005 692 ( VII 2009), 48% społeczeństwa zamieszkuje w miastach
Narodowości: Słoweńcy (83,1%), Serbowie (2,0%), Chorwaci (1,8%), Bośniacy (1,1%) i inni (2002)
Stolica: Lublana
Główne miasta: Maribor, Celje, Novo Mesto, Kranj, Velenje, Koper
Języki: słoweński (urzędowy), chorwacki, serbski, węgierski i włoski
Religie: katolicyzm (57,8%), prawosławie (2,3%), islam (2,4%) i inne (2002)
Waluta: od 1 stycznia 2007 r. walutą krajową Słowenii jest euro, wprowadzone w miejsce obowiązującego w latach 1991-2006 tolara.
Głowa państwa: Damilo Tuurk od 23 grudnia 2007 roku
Szef rządu: Borut Pahor od 7 listopada 2008 roku
Niepodległość: 25 czerwca 1991 (od Jugosławii)
Konstytucja: przyjęta 23 grudnia 1991 roku

USTRÓJ POLITYCZNY
Konstytucja Słowenii z 1991 roku ustanowiła parlamentarny system rządów. W skład dwuizbowego parlamentu wchodzi: Zgromadzenie Państwowe - Državni Zbor, 90 deputowanych wybieranych na czteroletnią kadencję (88 w głosowaniu bezpośrednim, 2 delegowanych - jeden przez mniejszość węgierską, drugi przez włoską) oraz Rada Państwowa - Državni Svet (40 członków), która jest organem doradczym. Członkowie Rady wybierani są na pięć lat w wyborach pośrednich, reprezentują regiony oraz grupy interesów. Prezydent, który jest jednocześnie naczelnym wodzem sił zbrojnych, wybierany jest na okres 5 lat w wyborach powszechnych. Władzę wykonawczą (oprócz prezydenta) sprawuje premier i 19 ministrów. Natomiast władza sądownicza należy do dożywotnio mianowanych sędziów. Czynne prawo wyborcze mają osoby, które ukończyły 18 lat. Inicjatywę konstytucyjną ma 20 posłów, rząd lub 30 tys. wyborców. Inicjatywę ustawodawczą zaś rząd, każdy z deputowanych do izby niższej oraz 5 tys. obywateli.

GŁÓWNE PARTIE POLITYCZNE
Liberalna Demokracja Słowenii, Słoweńscy Chrześcijańscy Demokraci, Zjednoczona Lista Socjaldemokratów, Słoweńska Partia Ludowa

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Słowenia podzielona jest na 210 gmin, z których 11 ma status gminy miejskiej.

GOSPODARKA
Słowenia ma najwyższy wskaźnik PKB na osobę spośród dziesięciu krajów, które wstąpiły do Unii Europejskiej w maju 2004 roku. Poziom inflacji (3,5%, 2004) zmalał do 2,5% w roku 2005 i jest zbliżony do średniego poziomu inflacji w krajach UE. Słowenia uznawana jest za najszybciej rozwijający się kraj spośród dziesiątki nowych państw UE i jeden z najszybciej rozwijających się w ramach całej organizacji.
Produkty eksportowe: maszyny i urządzenia przemysłowe, tekstylia, wyroby farmaceutyczne, celuloza, wino.
Struktura zatrudnienia: rolnictwo (2,5%), przemysł (36%), usługi (61,5%), (2007)
Eksport - główni partnerzy: Niemcy (18,7%), Włochy (11,7%), Chorwacja (8,3%), (2008)
Import - główni partnerzy: Niemcy (17,2%), Włochy (16,6%), Austria (11,2%), (2008)
Transport: liczba lotnisk: 16, długość linii kolejowych 1 228 km, długość dróg 38 709 km, w tym 579 km dróg ekspresowych.
Główny port: Koper

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Trybunał Karny, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Rada Europy, Światowa Organizacja Handlu, Unia Europejska.

WARUNKI NATURALNE
Słowenia jest krajem górzysto-wyżynnym - 90% powierzchni kraju leży na wysokości ponad 300 m n.p.m. Na północy rozciągają się Alpy Julijskie (z najwyższym szczytem kraju Triglavem, 2 864 m n.p.m.), będące jednym z pasm Alp Wschodnich, zajmujących większość powierzchni Słowenii. Na północy - przy granicy z Austrią - wznoszą się wysokie góry Karawanki (Grintavec, 2 558 m n.p.m.). Na południu kraju ciągną się wapienne Góry Dynarskie z płaskowyżem Kras, słynącym z licznych podziemnych rzek i jezior oraz jaskiń (około 7 000), w tym jaskini Postojna (w płd. części Krasu). Na wschodzie i w centrum znajdują się doliny wielkich rzek: Drawy i Sawy. W Alpach występują liczne jeziora polodowcowe (największe Bled). Należący do Słowenii skrawek wybrzeża adriatyckiego jest płaski i piaszczysty.

KLIMAT
Umiarkowany ciepły z piętrowością klimatyczną; w górach, na wyżynach i w kotlinach kontynentalny, na południu kraju - podzwrotnikowy kontynentalny śródziemnomorski. Opady zróżnicowane: od 800 mm na wschodzie do 2 000 mm w Alpach. Na wybrzeżu pada głównie w zimie, w górach przez cały rok. Średnie temperatury: w styczniu 00C, w czerwcu 210C.

FAUNA I FLORA
Naturalną szatę roślinną stanowią lasy, zajmujące prawie połowę powierzchni kraju. W górach zaznacza się piętrowość roślinna. Najniżej rosną lasy bukowe i jodłowe (do 1 700 m n.p.m.). Powyżej tej granicy znajduje się piętro kosodrzewiny (do 1 900 m n.p.m.), a jeszcze wyżej rozciągają się hale alpejskie. Na południu kraju występuje roślinność typu śródziemnomorskiego. Świat zwierzęcy reprezentują m.in. kozica górska, traszka górska, kumak górski, lis, wilk, endemiczne ślimaki Eucobor esia pegorarii i Phenacolimax glacialis oraz liczne gatunki ptaków.

PARKI NARODOWE
W Słowenii istnieje tylko jeden - Park Narodowy Triglav, który został utworzony w roku 1924 i zajmuje powierzchnię 83 807 ha.

OBIEKTY WPISANE NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO UNESCO
- Jaskinie szkocjańskie zostały wpisane w 1986 roku.

KRAINY HISTORYCZNE
Słowenię tradycyjnie dzieli się na następujące regiony: Przymorze (Primorska), Krainę (Kranjska) - w tym: Górna Kraina (Gorenjska), Wewnętrzna Kraina (Notranjska), Dolna Kraina (Dolenjska) oraz Karyntię (Koroška), Styrię (Štajerska) i Prekmurje (Prekmurje).

KULTURA I SZTUKA
Ważną rolę w literaturze słoweńskiej odegrali: Primoż Trubar (1508-1586), twórca podstaw słoweńskiego języka literackiego i autor pierwszych książek w tym języku, oraz Ivan Cankar (1876-1918) czołowy pisarz modernizmu, zwolennik idei zjednoczenia południowych Słowian w jednym państwie. Sztuka słoweńska od wczesnego średniowiecza włączona była w krąg sztuki środkowo- i południowoeuropejskiej. Charakterystycznym elementem są wiejskie kościoły, bogato zdobione freskami i iluzjonistycznym malarstwem ściennym. W muzyce ludowej, noszącej znamiona wpływów folkloru węgierskiego, niemieckiego, austriackiego i słowiańskiego, dominują pieśni, wyróżniające się bogactwem form i gatunków (obrzędowe, historyczne, żartobliwe, żołnierskie, miłosne, dziecięce i ballady). Od uzyskania niepodległości w 1991 roku władze Republiki Słowenii aktywnie wspierają rozwój kultury, wychodząc z założenia, że dokonania kulturalne mogą być istotnym atutem niewielkiego państwa i narodu.

CIEKAWOSTKI

WYBRANE PRZEWODNIKI
Slovenia, S. Fullon, Lonley Planet Publications, 2004
Słowenia. Przewodnik turystyczny National Geographic, I. i R. McKelvie, 2009
Słowenia. Słoneczna strona Alp, M. Dobrzyńska-Bzowska i K. Bzowski, Wydawnictwo Bezdroża, 2007

BIBLIOGRAFIA
The World Factbook
W. Felczuk, T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Ossolineum Wrocław 1985
J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, Historia Słowian południowych i zachodnich, Warszawa 1977

POLECAM STRONY
Strona Narodowego Zrzeszenia Turystycznego
Strona Słoweńskiej Organizacji Turystycznej
Strona z ofertami spędzenia wolnego czasu w Słowenii
Strona o Słowenii
Strona o stolicy Słowenii
 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH