ŚWIĘCI TURYSTYCZNI

WACŁAW I ŚWIĘTY, ŚWIĘTY WACŁAW
(ok. 907 - zm. 28 września 929 lub 935)

Czeski książę z dynastii Przemyślidów. Drugi według chronologii święty czeski. Był najstarszym synem księcia Wratysława I (888-921) i pogańskiej księżniczki Drahomiry (890-931). Książę Wratysław I zginął w czasie najazdu Węgrów na Czechy i Morawy. Wychowaniem Wacława w duchu chrześcijańskim zajęła się babka, późniejsza pierwsza święta czeska - Ludmiła (860-921), a nie matka, która wychowywała jego młodszego brata Bolesława (903-972). Kształcił się w łacińskiej szkole w Budczy (obecne Czeskie Budziejowice). W późniejszym czasie swoim wykształceniem i pobożnością górował nad innymi. Święty Wacław był gorącym zwolennikiem liturgii słowiańskiej. Na jego dworze najważniejszym kapłanem był Paweł, powiernik św. Ludmiiły i prezbiter większy praskiego grodziska. Około roku 925 Wacław I rozpoczął rządy w kraju, wygnał z niego Drohomirę i Bolesława, i rozpoczął proces ugruntowania chrystianizacji Bohemii (Czech) - wtedy też ukończono budowę rotundy św. Wita na Hradczanach w Pradze. Wzrost znaczenia chrześcijaństwa skutkował zbliżeniem Czech do Cesarstwa Niemieckiego, a to było sprzeczne z interesami czeskiej pogańskiej elity, co ostatecznie doprowadziło do rebelii pogańskiej oraz zamachu Bolesława na życie brata – Wacława. Według podań 28 września 929 roku w mieście Stará Boleslav, do którego przybył na zaproszenie Bolesława, Wacław został zamordowany u wrót kościoła śś. Kosmy i Damiana przez siepaczy nasłanych przez brata. Wkrótce został uznany świętym jako męczennik.

Wacław I Święty często przedstawiany jest w ikonografii w zbroi, w stroju królewskim. Jego atrybutem jest miecz - narzędzie jego śmierci, anioł podający mu włócznię, trumna niesiona przez anioły.

Święty Wacław jest patronem Czech i Pragi oraz armii czeskiej od XI wieku. W Polsce wiele średniowiecznych kościołów ma za patrona tego świętego, m.in. krakowska Katedra Wawelska (śś. Stanisława i Wacława)

Książę Wacław jest bohaterem tradycyjnej angielskiej kolędy "Good King Wenceslas", zaczynającej się od słów"Good King Wenceslas looked out, on the Feast of Stephen". Oficjalnie kult zaaprobowano w 1729 roku, a jego wyrazem jest m.in. bogata literatura związana z tą postacią - kroniki, pieśni i hymny liturgiczne oraz teksty hagiograficzne.

POLECAM STRONY
 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH