POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O AUSTRII?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"AUSTRIA
WIEDEŃ

HISTORII WIEDNIA W ZARYSIE

Pierwsze ślady osadnictwa na terenie dzisiejszego Wiednia pochodzą sprzed 7 000 lat. Założony ok. 500 roku p.n.e., Wiedeń był pierwotnie osadą celtyckiego plemienia Wenedów, leżącą na skrzyżowaniu dwóch ważnych dróg handlowych: jednej przecinającej kontynent wzdłuż Dunaju, drugiej łączącej Bałtyk z Półwyspem Apenińskim.

Na początku naszej ery terytorium to zdobyli Rzymianie. Od tego momentu miasto pełniło funkcję rzymskiego posterunku granicznego (Vindobona - "Potok leśny") strzegącego Imperium Rzymskie przed najazdami germańskich plemion z północy i kontrolującym obszary nad Dunajem powyżej Carnuntum. Od około 115 roku było miejscem stacjonowania X legionu. 17 marca 180 roku w Vindobonie zmarł cesarz Marek Aureliusz (161-180). W tym samym roku cesarz Kommodus (180-192) zawarł pokój z Markomanami i Kwadami, kończący wojny markomańskie. W roku 213 za rządów cesarza Karakalli (211-217) osada otrzymała rzymskie prawa miejskie (municypium). Pod koniec III wieku cesarz Marek Aureliusz Probus (276-282) zezwolił stacjonującym tu legionistom na uprawę winnej latorośli.

W roku 433 osada wraz z całą Panonią została zajęta przez Hunów, później od VI wieku znajdowała się pod panowaniem Longobardów, Gotów, Awarów, Słowian i Węgrów. W 795 roku Wiedeń jako część Marchii Wschodniej stał się częścią imperium Karola Wielkiego. W roku 881 miasto noszące już wówczas nazwę Wiena, najechali Morawianie pod wodzą księcia Światopełka (870-894)

Od 955 roku Wiena znalazła się w granicach nowo powstałej niemieckiej Marchii Wschodniej, a nieco później - w roku 976 - zaczął nią władać ród Babenbergów. W 1003 roku po raz pierwszy pojawiła się nazwa Wienne. W początkach XI wieku rezydencję Babenbergów (od 2 poł. X wieku ), margrabiów Marchii Wschodniej przeniesiono na wzgórze Leopoldsberg, na północ od Wiednia. W roku 1156 margrabia Henryk II Jasomirgott (1141-1177) przeniósł rezydencję Babenbergów z zamku Leopoldberg do rezydencji wiedeńskiej na dzisiejszym placu Am Hof. W roku 1200 ukończono budowę murów wokół Wiednia, pieniądze, które to umożliwiły pochodziły z okupu zapłaconego za uwięzionego w Erdbergu króla Anglii, Ryszarda Lwie Serce. W roku 1221 Wiedeń uzyskał prawa miejskie od Leopolda VI, które stały się wzorem dla miast czeskich i węgierskich, oraz prawo składu. Rozwój w XIII wieku Wiedeń zawdzięczał handlowi ze Wschodem (za pośrednictwem Wenecji). Po śmierci ostatniego z Babenbergów Fryderyka II Bitnego w 1246 roku, miasto należało do króla czeskiego Przemysła Ottokara II (1253-1278). Po zwycięstwie króla niemieckiego Rudolfa I Habsburga (1273-1291) nad Przemysłem Ottokarem II w 1278 roku, Wiedeń wraz z całą Austrią przeszedł pod panowanie dynastii Habsburgów (co trwało do 1918 roku). Pierwszy wymieniony z nazwiska burmistrz Wiednia to Konrad Poll w roku 1282.

Za rządów Habsburgów Wiedeń stał się stolicą Świętego Cesarstwa Rzymskiego, siedzibą biskupstwa, centrum naukowym i kulturalnym. W czasie panowania Rudolfa IV Założyciela (1358-1365) rozpoczęła się budowa katedry św. Szczepana i utworzono uniwersytet (1365). W 1438 roku wraz z wyborem księcia austriackiego Albrechta V na cesarza Niemiec (1438-1439) Wiedeń stał się stolicą Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego (do 1806 roku). Od 1469 roku siedziba biskupstwa (od 1772 arcybiskupstwa). W roku 1485 po czteromiesięcznym oblężeniu, miasto zdobył król Węgier, Marcin Korwin, który zmarł w Hofburgu w 1490 roku. Od połowy XVI wieku zaczęto rozbudowywać fortyfikacje miejskie z powodu ciągłego zagrożenia ze strony tureckiej, i to tłumaczy skromną liczbę budowli renesansowych w mieście. W XVI i XVII wieku, dwukrotnie zdołano odeprzeć ataki Turków. W roku 1529 (27 września - 15 październik) - miało miejsce pierwsze oblężenie Wiednia przez Turków. Zakończone w wyniku działań wojennych toczonych na Węgrzech i wojny z Persją Sasanidów. Rok 1620 przyniósł oblężenie Wiednia podczas wojny trzydziestoletniej przez wojska Gabora Bethlena. Atak Lisowczyków (wysłanych przez Zygmunta III Wazę doprowadził do wycofania się jego oddziałów spod stolicy Habsburgów) - była to tzw. pierwsza odsiecz wiedeńska. Również dzięki pomocy ze strony Polski 63 lata później uratowano Wiedeń przed zajęciem przez Turków (Odsiecz Wiedeńska 1683). W XVI wieku w Wiedniu rozpoczął się okres reformacji. W roku 1551 sprowadzono do miasta jezuitów. W 1553 roku zbudowano pierwsze wodociągi "Siedmiostudniowe Wodociągi Dworskie", które zaopatrywały cesarski pałac Hofburg i niektóre inne budynki śródmieścia.W roku 1679 miasto dotknęła epidemia zarazy - dżumy, która pochłonęła życie około 30 tysięcy mieszkańców miasta. Po serii klęsk, które nawiedziły Wiedeń, w XVIII wieku rozpoczął się tzw. "złoty okres" w historii miasta. Znacznie rozwinął się handel, przemysł, kultura i sztuka. W okresie klasycystycznym Wiedeń stał się sławnym ośrodkiem muzycznym, głównie za sprawą trzech tworzących tu wówczas geniuszy muzycznych: Ludwiga van Beethovena, Josepha Haydna i Wolfganga Amadeusza Mozarta. W 1805 roku Wiedeń został zajęty przez Napoleona I, który zmusił cesarza Austrii, Franciszka I, do złożenia korony cesarskiej (1806). W latach 1814-1815 w Wiedniu obradował Kongres wiedeński, na którym to ustalono nowy ład w Europie. W okresie Wiosny Ludów, w 1848 roku doszło do licznych manifestacji społecznych w mieście, mieszkańcy domagali się wprowadzenia reform w kraju. Wiedeń pokrył się barykadami, a rodzina cesarska uciekła ze stolicy. Po kilku miesiącach rewolucję stłumiły wojska rządowe. Wkrótce po tym władzę objął cesarz Franciszek Józef I (1848-1916), który doprowadził do utworzenia monarchii austro-węgierskiej w 1867 roku. W owym czasie (2 połowa XIX w.) zlikwidowano mury obronne (1857/58), by na ich miejscu zbudować reprezentacyjną ulicę miasta, Ringstrasse. Wówczas też powstało wiele budowli, które do dziś pełnią swą reprezentacyjną funkcję. W 1873 roku odbyła się Wystawa Światowa. W roku 1865 uruchomiono pierwsze omnibusy konne - linie istniały do 1903 roku. Rok 1897 przyniósł uruchomienie pierwszej elektrycznie napędzanej linii tramwajowej, a rok później ruszyła kolejka miejska. W 1907 roku uruchomiono miejską komunikację autobusową.

12 listopada 1918, roku ogłoszono Wiedeń stolicą Republiki Austriackiej. W latach 20 i 30 XX wieku stolica Austrii była bastionem socjalizmu, wtedy też uzyskała przydomek "Czerwony Wiedeń". 13 marca 1938 roku, do Wiednia triumfalnie wkroczył Adolf Hitler (Anschluss Austrii). Wiedeń utracił funkcję stolicy na rzecz Berlina, by stać się prowincjonalnym miastem na rubieżach III Rzeszy.

W 1945 udana ofensywa przeprowadzona przez Armię Czerwoną pozwoliła na przejęcie Wiednia z rąk hitlerowców (11 kwietnia). Po 1945 roku Wiedeń ponownie stał się stolicą Austrii, ale okupowanej przez aliantów i podzielonej na cztery strefy. W radzieckiej strefie okupacyjnej, w której znalazł się Wiedeń, władzę sprawowały wspólnie wszystkie cztery mocarstwa. Alianci wycofali się 15 maja 1955 roku po podpisaniu traktatu pomiędzy aliantami i Austrią. Od 1956 roku Wiedeń jest siedzibą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przy ONZ. 3 czerwca 1961 miało miejsce spotkanie Johna F. Kennedy'ego z Nikitą Chruszczowem. Rok 1969 to początek budowy metra wiedeńskiego. W 1976 - nastąpił przejazd pierwszego metra między Heiligenstadt a Friedensbrücke. W latach 70. XX wieku kanclerz Austrii Bruno Kreisky zainaugurował otwarcie Wiedeńskiego Centrum Międzynarodowego, które do dziś skupia wielkie międzynarodowe instytucje. 18 czerwca 1979 roku w Hofburgu Jimmy Carter i Leonid Breżniew podpisali traktat SALT II. W roku 2001 historyczna zabudowa śródmieścia Wiednia została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

POLECAM STRONY
 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH