POSZUKUJESZ WYDAWNICTW PODRÓŻNICZYCH O CZECHACH?
ZAPRASZAM DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ "BEZDROŻA"REPUBLIKA CZESKA   PRAGA   PRAGA - GALERIA ZDJĘĆ

WYSZEHRAD
VYŠEHRAD

Vyšehrad ("wysoki gród, zamek") - wzgórze na terenie dzisiejszej Pragi, na prawym brzegu Wełtawy, także dzielnica, która zajmuje powierzchnię 0,36 km2i jest zamieszkiwana przez 1 913 osób.

Wzgórze Wyszehradzkie było miejscem, gdzie została założona pierwsza czeska osada na terenie dzisiejszej stolicy Czech, już na początku VII wieku. Wzgórze stało się drugą, obok Hradczan siedzibą czeskich władców z rodu Przemyślidów w X wieku, wtedy też osada otrzymała pierwsze fortyfikacje. W drugiej połowie X wieku bito tu monetę - denar Bolesława II (972-999), a u schyłku XI stulecia wzniesiono gród romański. Wratysław II (1061-1092), pierwszy król z rodziny Przemyślidów uczynił z Zamku Wyszehradzkiego swoją główną siedzibę w 1085 roku, po przeniesieniu tu swojego dworu z Zamku Praskiego. Przeprowadzka króla była wynikiem konfliktu pomiędzy Wratysławem a jego bratem, biskupem praskim Jaromirem (1040-1090) z roku 1070. Z fundacji Wratysława II wzniesiono romańską bazylikę św. Wawrzyńca, rotundę św. Marcina oraz zamkową kaplicę. Budynki Zamku Wyszehradzkiego i świątyń rozbudował i upiększył książę Sobiesław I (1125-1140). W rozbudowanej bazylice spoczął Wratysław II z żoną Svatavą, a także Sobiesław I i Sobiesław II. W roku 1135 Sobiesław I przeniósł siedzibę władców czeskich z Wyszehradu na Zamek Praski. Za panowania kolejnych władców wzgórze zaczęło tracić coraz bardziej na znaczeniu na rzecz Hradczan.

Władcą, który po dwóch stuleciach ponownie zainteresował się Wyszehradem był cesarz Karol IV Luksemburski (1355-1378), który wzniósł gotycki pałac królewski, bramę Špicka i ufortyfikował na nowo wzgórze. Ufundował też trzynawowy kościół św. Piotra i Pawła na fundamentach wzniesionej przez Wratysława II romańskiej bazyliki. Karol IV włączył Wyszehradzki Zamek w mury Pragi, zażyczył sobie również, aby tu się zaczynała Droga Królewska, którą władcy Czech będą przemierzać w drodze na koronację na Hradczanach. Zamek został splądrowany i zburzony podczas powstania husyckiego, kiedy to od 16 sierpnia 1419 roku do 1 listopada 1420 roku toczono tu zacięte walki. Królowie czescy do tego zamku już nie wrócili. Od XV wieku Wyszehrad stał się samodzielnym miastem, które jednak upadło w XVII stuleciu. W tym samym wieku Habsburgowie eksmitowali ostatnich mieszkańców miasta i na wzgórzu utworzyli garnizon wojskowy, wzgórze znajdowało się pod austriacką administracją wojskową do roku 1911. W XIX wieku odnowiono obie świątynie, gotycki kościół św. Piotra i Pawła zbarokizował Josef Mocker, a samo wzgórze zmieniono w miejski park otoczony resztkami austriackich fortyfikacji. W roku 1883 Wyszehrad stał się częścią centrum Pragi.

Wśród drzew rosnących w pobliżu kościoła św. Piotra i Pawła stoi galeria monumentalnych XIX-wiecznych rzeźb wyobrażających postacie z czeskich legend i opowieści. Ich twórcą jest Josef Václav Myslbek. Obok znajduje się Cmentarz Wyszehradzki - zarezerwowany od 1869 roku dla wybitnych czeskich artystów. Pochowano na nim najwybitniejszych czeskich kompozytorów, pisarzy, malarzy, muzyków i innych twórców kultury, jak: kompozytorzy Bedřich Smetana i Antoni Dworzak, pisarze Karel Čapek, Božena Němcová i Jan Neruda, malarz Mikoláš Aleš, Franciszek Křižík (twórca m.in. słynnej tańczącej fontanny) i Józef Mocker. Górujący nad cmentarzem pomnik Slavín jest miejscem ostatniego spoczynku kilkudziesięciu artystów, m.in. rzeźbiarza Josefa Václava Myslbeka (twórca pomnika św. Wacława na placu św. Wacława w Pradze), malarza Alfonsa Muchy, Ladislava Jana Šalouna (twórca pomnika Jana Husa na Staromiejskim Rynku).

Romańska rotunda św. Marcina to jeden z najlepiej zachowanych fragmentów starego grodziska wzniesionego za czasów Wratysława II. Kiedy na wyszehradzkim wzgórzu istniały koszary, rotunda pełniła funkcję magazynu prochu. W 1878 roku została odnowiona. Należy do najstarszych budowli w Pradze.

POLECAM STRONY
 
DESTYNACJE EUROPEJSKIE  ATRAKCJE TURYSTYCZNE EUROPY
STRONA ZAWODOWEGO PILOTA WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH